Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Share-PSI 2.0 Lisabon Workshop: Využívání otevřených dat pro komerční využití

Související stránky

share-psi Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 3. a 4. prosince 2014 workshop „Využívání otevřených dat pro komerční využití.“ Workshop se koná v Lisabonu na půdě National Laboratory for Civil Engineering.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Kromě prezentací a vystoupení budou mít účastníci workshopu řadu příležitostí diskutovat problémy a zkušenosti s využíváním otevřených dat v komerčním prostředí v menších skupinách zájemců o jednotlivá témata navržená účastníky workshopu. V případě zájmu se můžete registrovat na webových stránkách workshopu.

Současně s workshopem Share-PSI 2.0 je pořádán také workshop projektu LAPSI 2.0 (European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information). Kromě technických aspektů tak mohou účastníci diskutovat i právní aspekty otevřených dat.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.