Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Služební místo zaměřené na zajištění údržby a rozvoje informačního systému školské statistiky – MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy hledá do odboru školské statistiky, analýz a informační strategie uchazeče o služební místo zaměřené na zajištění údržby a rozvoje informačního systému školské statistiky, které zahrnuje:

  • koordinaci procesů elektronického sběru dat ve vazbě na jednotnou metodiku statistického výkaznictví,
  • programování v ASP. NET (optimálně VB.NET, eventuálně C#),
  • práci s databázemi (minimálně jazyk SQL, optimálně v rozšíření T-SQL),
  • spolupráci při přípravě, organizaci a řešení technické stránky sběru dat a datových výstupů,
  • spolupráci při přípravě obecné závazných předpisů v oblasti výkaznictví v resortu školství.

Podrobnosti viz <zde>