Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Španělsko-EU stipendia pro dokotrandy pro výzkum v oblasti evropské integrace

Stipendia podporující výzkum v oblasti evropské integrace nabízená nadací „Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste“

Nadace Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste poskytne celkem 10 stipendií podporujících výzkum v oblasti evropské integrace pod názvem Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Marcelino Oreja. Stipendia jsou určena pro doktorandy zabývající se tématikou evropské integrace, kteří jsou již ve stadiu přípravy svých doktorandských prací. Ucházet se mohou doktorandi z vhodných společenskovědních oborů (např. historie, politologie, právo, ekonomie apod.) ze zemí Evropské unie a řady dalších zemí. Rámcové téma, jímž by se měli stipendisté zabývat, zní La modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos. Nutnou podmínkou je znalost španělštiny nebo angličtiny minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

Výše stipendia činí 2500 EUR a lze je využít k financování nákladů spojených se studiem a výzkumem, včetně podpory mobility. Uzávěrka přijímání přihlášek, které se zasílají elektronickou cestou na níže uvedenou e-mailovou adresu, je 22. srpna 2018.

Kontakt a bližší informace:

e-mail: becas@fundacionyuste.org

Internet:

http://www.fundacionyuste.org/abierta-la-convocatoria-para-optar-a-diez-becas-europeas-de-investigacion-y-movilidad-en-estudios-europeos-premio-europeo-carlos-v-marcelino-oreja/

http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-V/becas-premio-europeo-carlos-V/

Tato informace je zveřejněna také na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=42.