Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečná zkouška

Student odevzdává  práci na sekretariátu  katedry, jejímž členem či doktorandem je vedoucí jeho bakalářské práce. Výběr katedry nezakládá povinnost pokračovat na dané katedře ve studiu hlavní specializace.

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě nedílné části:

Student si zapisuje v InSISu dva mimosemestrální kurzy odpovídající státní zkoušce a obhajobě práce. Pro obor Aplikovaná informatika jsou to tyto kurzy:

Kód Název předmětu Ústav Garant
AI Státní zkouška ze studijního oboru Aplikovaná informatika KIT O. Novotný
DIP_B Obhajoba bakalářské práce PEDO P. Dvořák

Platí tato pravidla:

  • Student může odevzdat bakalářskou práci na katedře pouze tehdy, pokud má zapsány oba mimosemestrální předměty tj. AI i DIP_B, jeho práce je v elektronické podobě řádně odevzdána v InSISu a v InSISu jsou řádně vloženy doplňující informace k práci (anotace a klíčová slova – česky a anglicky)
  • Po odevzdání práce je vypracován a zveřejněn na webu FIS rozpis státních zkoušek včetně termínů. Současně jsou studenti přihlášeni na termíny v InSISu, tj. student sám se na konkrétní termín nepřihlašuje.
  • Studijní povinnosti bakalářského studia musí být splněny nejpozději do 3 kalendářních dnů před konáním státní zkoušky.
  • Při státní závěrečné zkoušce se koná část ústní i obhajoba bakalářské práce v jednom termínu. Pouze opakování některé z částí probíhá samostatně.