Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Komunikace s vyučujícím při distanční formě studia

Studenti komunikují s vyučujícími především prostřednictvím ISISu. Další možnou komunikací je e‑mail, osobní konzultace v konzultačních hodinách vyučujícího kdykoliv v průběhu semestru (konzultační hodiny vyučujících jsou k dispozici v ISISu ) a diskuse na tutoriálu.

Vzájemná komunikace mezi studentem a vyučujícím realizovaná prostřednictvím ISISu je obousměrná a zahrnuje následující výměnu informací.

Komunikace ISIS (tj. vyučující) –> student:

  • studijní opora,
  • témata semestrálních prací / esejů / případových studií apod., ze kterých si studenti vybírají a přihlašují se na ně,
  • termíny závěrečné zkoušky / testu konané ve zkouškovém období, ze kterých si studenti vybírají a přihlašují se na ně,
  • témata diplomových prací, ze kterých si studenti vybírají a přihlašují se na ně,
  • hodnocení semestrálních prací apod., které může být nejenom ve formě bodového ohodnocení, ale může být přidán slovní komentář, práce může být vrácena k doplnění apod.

Komunikace student –> ISIS (tj. vyučující):

  • odevzdání semestrální práce / eseje / případové studie apod. do tzv. Odevzdávány v ISISu,
  • přihlášení k vybranému tématu semestrální práce / eseje / případové studie apod.,
  • přihlášení na konkrétní termín závěrečné zkoušky / testu v ISISu.