Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán oboru Podniková informatika

Standardní délka studia jsou 2 roky. Studium je možné prodloužit až na 3 roky.

Minimální studijní povinnost je získat 15 ECTS za semestr.

Studijní plán je sestaven z předmětů, které jsou akreditovány pro prezenční formu studia. Počet ECTS kreditů, studijní zátěž a požadavky na výstupní znalosti jsou proto pro obě formy studia shodné. Výuka probíhá formou tutoriálů.

Studijní plán naleznete ve formátu pdf také zde.

Název předmětu ident ECTS 1 2 3 4
Oborově povinné předměty 57  21  24  12
Informační management 4SA415 6 6
Řízení podnikové informatiky 4IT418 6 6
Zlepšování procesů budování IS 4IT421 6 6
Metody a nástroje zpracování text. inf. 4IZ421 3 3
Řízení projektů IS/ICT 4IT414 6 6
Audit informačních systémů 4SA513 6 6
Optimalizace podnikových procesů 4SA511 6 6
Dobývání znalostí z databází 4IZ450 6 6
Diplomový seminář pro dist. studium 4IT516 12 12
Oborově volitelné předměty 18  12  6
Business Intelligence 4IT436 6
Integrace v informačních systémech 4IT480 4
Pokročilé přístupy k dobývání znal. z datab. 4IZ460 6
Teorie kódování a šifrování 4IZ525 6
Systémová dynamika 4SA417 6
Organizace a informace 4SA418 6
Předměty vedlejší specializace 30 30
státní zkouška z vedlejší specializace 3  3
státní zkouška z hlavní specializace 6  6
obhajoba diplomové práce 6  6
Celkem ECTS   120 33 30 30 27