Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace pro studenty FPH

Pro studenty oboru Podniková ekonomika a management s distanční formou studia nabízíme studium vedlejší specializace 4IR – Informatika v řízení podniku.

Vedlejší specializace reaguje na aktuální potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků majících znalosti jak z oblasti podnikové ekonomiky a jejího řízení, tak z oblasti informatiky. Cílem studia vedlejší specializace je získání znalostí z oblasti řízení provozu a rozvoje informačních systémů.

Studium zahrnuje osvojení znalostí z oblasti informačního managementu a řízení podnikové informatiky, seznamuje s metodami a technikami úspěšného řízení informatických projektů, zabývá se auditem informačních systémů, měřením nákladů podnikové informatiky a vyčíslováním jejích přínosů. Studenti budou znát principy a metody dobývání znalostí z podnikových databází a budou je umět prakticky použít.

Přínosem studia této vedlejší specializace je pochopení úzké vazby a vzájemné závislosti mezi strategickým řízením podniku a podnikovou informatikou. Získané znalosti uplatní zejména manažeři středního a vrcholového vedení.

Studium zahrnuje následující povinné předměty:

Povinné předměty Vyučující Ident ECTS Výuka Čas konání
Informační management  prof. Ing. P. Doucek, CSs. 4SA411 5 ZS  8:30 – 10:00
Řízení podnikové informatiky  prof. Ing. J. Voříšek, CSc.  4IT417  8  ZS  10:30 – 12:00
Audit informačního systému  doc. Ing. V. Svatá, CSc.  4SA425 5  LS  8:30 – 10:00
Řízení projektů IS/ICT  Ing. D. Chlapek, Ph.D.  4IT414  6  LS   10:30 – 12:00
Dobývání znalostí z databází  prof. Ing. P. Berka, CSc.  4IZ450  6  LS  13:00 – 14:30

Výuka probíhá formou tutoriálů. Tutoriály  se konají vždy v sobotu v semestru uvedeném v tabulce.  Konkrétní datumy pro příslušný semestr jsou uvedeny u rozvrhů tutoriálů v části „Související stránky“.  Pozor! V ISISu je v čase konání výuky uvedeno časové rozpětí celodenního bloku, tutoriály se konají dle rozpisu uvedeného na těchto stránkách u rozvrhu tutoriálů!

Přímou výuku nahrazují studentům s distanční formou studia studijní opory, které jsou dostupné v ISISu po zapsání příslušného předmětu v části Portál studenta. Základním principem je, že student přichází na tutoriály připraven, má nastudovánu příslušnou problematiku, splněny samostatné úkoly a připraveny dotazy na části, kterým nerozuměl. Dle informací v oporách studenti zjistí, na kterých tutoriálech budou absolvovat průběžné testy, vystupovat s prezentacemi apod.

Po úspěsném absolvování všech pěti předmětů je studium zakončeno státní zkouškou z vedlejší specializace.

Ke stuidu vedlejší specializace se přihlašujte prostřednictvím ISISu. V případě dotazů se obraťte na studijní referentku FPH paní Z. Kudlíkovou.

Vedlejší specializace „Informatika v řízení podniku“ je zakázána pro studenty všech oborů v prezenční formě studia a pro studenty oboru „Podniková informatika“.