Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace pro studenty oboru PI

Pro studenty oboru Podniková informatika s distanční formou studia jsou k dispozici vedlejší specializace nabízené Fakultou podnikohospodářskou. Tutoriály předmětů těchto specializací se konají pravidelně ve středu a ve čtvrtek v prvním, sedmém a třináctém týdnu semestru. (Konkrétní datum je uvedeno v InSISu u rozvrhu pro daný semestr).

Studium vedlejší specializace je ukončeno státní zkouškou. Na státní závěrečnou zkoušku se studenti přihlašují v InSISu poté, co si v období registrací zaregistrují mimosemestrální kurs „Státní zkouška z vedlejší specializace“.

 

Výběr vedlejší specializace

Studenti si registrují a následně zapisují vedlejší specializaci v semestru předcházejícím zahájení studia této specializace.
Tj. chce-li začít student studovat předměty vedlejší specializace v letním semestru 2018/2019, musí si ji registrovat v zimním semestru 2018/2019 atd.

Postup a termíny registrací vedlejších specializací

Poslat e-mail studijní referentce paní Hudcové, který bude obsahovat:

  • jméno, příjmení, xname
  • informaci, že jste studentem(kou) oboru Podniková informatika
  • název vedlejší specializace, kterou máte zájem si zaregistrovat

Poté v období registrací a zápisů předmětů na další semestr si student zaregistruje předměty vedlejší specializace, které bude chtít v následujícím semestru studovat.

Tutoriály předmětů vedlejších specializací probíhají  ve středu a ve čtvrtek podle pravidelného rozpisu, který bude uveden zde.

3MS – Malé a střední podniky v tržním hospodářství

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

informace o vedlejší specializaci

 

středa
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP
čtvrtek
3MA544 Podnikání malých a středních firem 1
3MA543 Podnikatelské praktikum

 

3HR – Personální management

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

informace o vedlejší specializaci

středa
3PA541 Stimulace v řízení lidí
3PA523 Řízení lidských zdrojů
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy
čtvrtek
3PA546 Metody personální práce
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci

 

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v InSISu.