Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Den doktorandů 2010

15. Den doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky

Sborník 2010

Vyhlášení výsledků vědeckého semináře konaného dne 11. 2. 2010

Příspěvky v sekci Informatika:

1. místo:

Ing. Ondřej Raška: Změny chování uživatelů internetu

2. místo:

Ing. Václav Oškrdal: Využití principů, postupů a nástrojů procesního řízení při vedení projektů softwarového vývoje

3. místo:

Ing. Aleš Pajgrt: Souvislosti mezi obsahem informace a jejím přenosem v komunikačních sítích
Ing. Jiří Svoboda: Agilní přístupy v řízení projektů

V sekci Ekonometrie a operační výzkum:

1. místo:

Ing. Jakub Ryšánek: Kombinovaná predikce HDP pomocí VAR modelů

2. místo:

Ing. Veronika Skočdopolová: Systém pro optimalizaci výroby v potra-vinářském podniku
Ing. Viktor Chrobok: Continuous Harvesting Methods in the Predator-Prey Model

V sekci Statistika:

1. místo:

Ing. Lenka Valentová Půlpánová: Lisabonská strategie pro růst a za-městnanost: jsou strukturální indikátory vhodným hodnotícím nástrojem?
Ing. Vilém Valenta: Alternativní přístupy k odhadu strukturálního salda vládních institucí v České republice

2. místo:

Ing. Karel Helman: Stabilita odhadů lineárních trendů ve vybraných teplotních časových řadách v České republice

3. místo:

Mgr. Milan Bašta: Waveletová transformace a její aplikace na studium společného pohybu časových řad akcií
Ing. Jan Vojtěch: Možnosti využití teorie extrémních hodnot

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum FIS