Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Den doktorandů 2011

16. Den doktorandů na Fakultě informatiky a statistiky

Sborník 2011

Vyhlášení výsledků vědeckého semináře konaného dne 17. 2. 2011

Příspěvky v sekci Informatika:

1. místo:

Ing. Ilja Holub: Dopad komplexity IS na jejich přidanou hodnotu

2. místo:

Ing. Libor Měsíček: Mapování týmové práce ve vybraných předmětech KIT

3. místo:

Ing. David Pejčoch, DiS.: Vztah řízení k ostatním oblastem řízení informatiky

V sekci Ekonometrie a operační výzkum:

1. místo:

Ing. Filip Tichý: Gravitační model mezinárodního obchodu – stanovení skupin zemí v panelových datech

2. místo:

Ing. Václav Školuda: Dynamické modely oligopolu

Ing. et Ing. Zdeněk Štolc: Aplikace modelu EGARCH na burzovní index FTSE 100

3. místo:
Ing. Marika Křepelová: Analýza burzovních indexů

Ing. Adam Borovička: Chování investora na pražské burze s využitím vícekriteriálního rozhodování

V sekci Statistika:

1. místo:

Ing. Jiří Hron: Statistické aspekty oceňování objemové flexibility energetických kontaktů

Mgr. Ing. Martina Miskolczi: Statistická analýza nezaměstnanosti – různé přístupy

3. místo:

Ing. Josef Ditrich: Reject inference

Ing. David Žižka: Forecasting Volatility

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum FIS