Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Popis oborů

Délka studia 4 roky v prezenční i kombinované formě

Studijní program Aplikovaná informatika

  • Obor Aplikovaná informatika

Informatika patří v současnosti k bouřlivě rozvíjejícím se oborům, a proto je o ni ze strany doktorandů velký zájem. Na obor se hlásí i absolventi jiných vysokých škol, kterým je však doporučováno, aby si doplnili vzdělání ze základních ekonomických disciplin.Obor informatika je v doktorském studiu zabezpečován pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami: katedrou informačních technologií, katedrou systémové analýzy, katedrou informačního a znalostního inženýrství a navíc ještě laboratoří inteligentních systémů. Pro doktorandy bude je od října 1998 z části k dispozici laboratoř výpočetní techniky vybavená vysoce výkonnou technikou a sadou programových produktů. Doktorandi jsou dle svého zaměření přiřazeni k určité katedře či laboratoři a je jim přidělen školitel. Podrobnější informace podá garant oboru, doc. Ing. Vojtech Svátek, Dr. (tel. 224 095 495, e-mail: vojtech.svatek@vse.cz). Detailní informace pro studenty oboru Aplikovaná informatika.

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Obor Ekonometrie a operační výzkum

Na oboru Ekonometrie a operační výzkum se do doktorského studia přijímají absolventi vysokých škol s dobrými předběžnými znalostmi matematiky, informatiky a ekonomie, kteří se chtějí zaměřit na vědeckou práci v oblasti matematického modelování ekonomických procesů. Přijímací zkoušky jsou v rozsahu okruhů pro státní zkoušku na magisterském oboru Ekonometrie a operační výzkum FIS VŠE v Praze. Studium zabezpečuje katedra ekonometrie. U studentů se předpokládá zapojení do vědecko- výzkumné práce katedry a publikace výsledků své práce na konferencích a v časopisech. K tomu mohou využívat odbornou literaturu, časopisy a špičkové softwarové produkty, které má katedra k dispozici. Podrobné informace o zaměření oboru a kapacitních možnostech v jednotlivých dílčích oblastech podá garant oboru, prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. (místnost 437 NB, tel. 224 095 403, e-mail: jablon@vse.cz).

Obor Statistika

Na oboru statistika se do doktorského studia přijímají především absolventi statistických specializací (na magisterském studiu na VŠE v Praze nebo na MFF UK, popř. i na jiných vysokých školách v ČR nebo v zahraničí). Uchazeči musí u přijímací zkoušky prokázat znalosti ze statistiky v rozsahu státní závěrečné zkoušky pro studijní program „statistické a pojistné inženýrství“. Obor statistika je v doktorském studiu na VŠE v Praze zabezpečen pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami: katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie. Již v rámci přijímacího řízení lze provést užší výběr na některou z těchto statistických kateder VŠE, a to podle zájmu uchazeče a v souladu s kapacitními možnostmi školitelů (vedoucích práce). Na všech třech katedrách je studentům-doktorandům k dispozici bohatý fond odborné literatury, výpočetní technika i personální propojení pracovníků katedry s mnoha pracovišti statistické praxe. O hlavních možných zaměřeních vědecko výzkumné činnosti doktorandů na oboru statistika podá informace garant oboru, prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (místnost 442 NB, tel. 224 095 483, e-mail: rezanka@vse.cz). Detailní informace pro studenty oboru Statistika naleznete na stránkách katedry