Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Applied Informatics PhD Meetup (AIPM) a Applied Informatics Networking Afternoon (AINA)

Související stránky

Obě akce jsou určeny pro doktorandy oboru Aplikovaná informatika FIS VŠE, jejich školitele a členy oborové rady, dále pak i pro konzultanty a další spolupracovníky vědeckých týmů. Jejich cílem je zejména:

 • seznamovat se na profesní i lidské úrovni, napříč katedrami a pracovními skupinami
 • vyměňovat si zkušenosti o metodách vědecké práce a kontakty na relevantní externí pracoviště
 • diskutovat organizační otázky doktorského studia na oboru.

AIPM je celodenní výjezdní akce s větším počtem jednotlivých prezentací (pracovní skupiny a centra, větší projektové týmy, stáže a jiné výjezdy, disertační projekty jednotlivých doktorandů atd.). Její součástí je i společenský program (raut, sportování). Koná se koncem jara / začátkem léta; podle možností může být spojena s obhajobami projektů doktorandů 1. ročníku.

AINA je kratší podvečerní setkání přímo v prostorách VŠE. Od ročníku 2016 je spojeno se zasedáním oborové rady DS a cíleně zahrnuje krátké prezentace doktorandů ve „střední fázi“ studia (kdy má velký význam získaná zpětná vazba). Koná se v říjnu nebo listopadu.


Nové: AIPM 2018 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)

 • Archiv obsahuje souhrnou prezentaci o DSP a dodané prezentace

Soubory prezentací a další materiály ze starších ročníků AIPM a AINA jsou k dispozici zde:

 • AINA 2017 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)
 • AIPM 2017 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)
 • AINA 2016 (ZIP archiv, prezentace PDF)
  • Archiv obsahuje souhrnou prezentaci o DSP a prezentace jednotlivých doktorandů (z 11 vystoupivších doktorandů mělo slidy k prezentaci jen 9)
 • AIPM2016 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)
 • AIPM2015 (ZIP archiv, obsahuje rozcestník „index.html“)