Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací doktorského studijního programu Aplikovaná informatika

Předsedu, zástupce předsedy a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje děkan na návrh garanta studijního programu nejpozději tři týdny před termínem konání obhajoby. Komise je alespoň šestičlenná, nejméně dva členové komise nesmějí být členy akademické obce VŠE. Předsedou a zástupcem předsedy komise pro obhajobu disertační práce mohou být pouze vědeckou radou fakulty schválení profesoři nebo docenti v daném nebo příbuzném oboru. Členy komise pro obhajobu disertační práce mohou být pouze vědeckou radou fakulty schválení profesoři, docenti a další významní odborníci v daném nebo příbuzném oboru.

Komise pro obhajobu disertační práce je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň pět jejích členů (včetně předsedy nebo jeho zástupce), z nichž alespoň jeden není členem akademické obce VŠE.

Předsedové a zástupci předsedy:

prof. Ing. Josef Basl, CSc.                            katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.         katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.                      katedra informačních technologií VŠE

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.                        katedra informačních technologií VŠE

 

prof. Ing. Petr Berka, CSc.                           katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.                      katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.                       katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

 

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.                        katedra systémové analýzy VŠE

 

Členové:

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.                  katedra informačních technologií VŠE

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.                  katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Jan Pour, CSc.                              katedra informačních technologií VŠE

 

doc. Ing. Zora Říhová, CSc.                        katedra systémové analýzy VŠE

doc. Ing. Vlasta Svatá, CS.                          katedra systémové analýzy VŠE

 

prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.                     katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.                    katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.                    katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.                katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

 

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.                   Technická univerzita Liberec

Ing. Václav Belák, Ph.D.                              MSD Global IT Innovation Center

Ing. Václav Derfler                                       ITS Praha

Ing. Erik Dianiš, PhD.                                 Adwise, s.r.o.

Ing. Jiří Gregor, CSc.                                   Plastika a.s.

Ing. Oto Hausmann                                     Datart, Praha

Ing. Miroslav Hübner                                  PRE, Praha 10

Ing. Petr Hujňák, CSc.                                 Per Partes Consulting, Praha 4

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.     Univerzita Hradec Králové

prof. Radim Jiroušek, DrSc.                       Fakulta managementu VŠE

Ing. Petr Kadlec                                            Economy.cz Praha

Ing. Martin Kejkula, Ph.D.                          Česká spořitelna, Praha 4

RNDr. Ing. Petr Kučera                               Power Patterns s.r.o., Praha 4

Ing. Martin Labský, Ph.D.                           IBM T.J.Watson Research ČR

RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D.                      KPMG ČR

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.               Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

PaedDr. Mgr. Petr Parma, CSc.                  Extima s.r.o., Praha 4

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.                Fakulta informatiky MU v Brně

doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.    Fakulta informatiky MU v Brně

Ing. Milan Přibyl, Ph.D.                                GIST s.r.o., Hradec Králové

doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.                              Technická univerzita Liberec

Ing. David Slánský, Ph.D.                             KPMG ČR

Mgr. et Mgr. Ing. František Sudzina, Ph.D.  Aalborg University Copenhagen