Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Komise pro státní doktorskou zkoušku

Komise pro státní doktorskou zkoušku doktorského studijního programu Aplikovaná informatika

Nejpozději dva týdny před termínem konání státní doktorské zkoušky jmenuje děkan na návrh garanta studijního programu zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku včetně jejího předsedy. Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku je nejméně tříčlenná (předseda a dva členové). Předsedou a členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku mohou být pouze profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru schválení vědeckou radou fakulty.

Předsedové a členové:

prof. Ing. Josef Basl, CSc.                            katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.         katedra informačních technologií VŠE

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.                  katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.                  katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.                      katedra informačních technologií VŠE

doc. Ing. Jan Pour, CSc.                               katedra informačních technologií VŠE

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.                        katedra informačních technologií VŠE

 

prof. Ing. Petr Berka, CSc.                           katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.                      katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.                      katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.                     katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.                       katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.                      katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.                  katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE

 

 

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.                        katedra systémové analýzy VŠE

doc. Ing. Zora Říhová, CSc.                         katedra systémové analýzy VŠE

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.                         katedra systémové analýzy VŠE