Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy a literatura k SDZ

(Nová úprava podle usnesení oborové rady ze dne 24.4.2014)

Studentovi doktorského studia jsou pro přípravu ke státní doktorské zkoušce zpravidla přiděleny 2-3 okruhy a 2-3 publikace ze seznamu katedry, pod kterou studuje, a po jednom okruhu a jedné publikaci ze seznamu každé ze zbývajících dvou kateder. Okruhy a publikace přiděluje vždy člen komise za příslušnou katedru. Studenti, kteří nestudují pod žádnou z kateder (KIT, KSA, KIZI), dostanou přidělen jeden okruh a jednu publikaci za každou katedru.

Katedra informačních technologií

Okruhy ke státní doktorské zkoušce

 • Analýza a vývoj informačních systémů
 • Řízení podnikové informatiky
 • Výkonnost podnikové informatiky
 • Architektury informačních systémů
 • Cloud Computing

Literatura ke státní doktorské zkoušce

 • Buchalcevová, A.: Metodiky budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1540-3.
 • Voříšek a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha : Oeconomica, 2008. ISBN 978–80–245–1440–6.
 • Novotný, O. a kol.: Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. 2011. ISBN 9788074310409.
 • Basl, J., Blažíček, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnost – 2., výrazné přepracované a rozšířené vydání, Grada, 2007. ISBN 978–80–247–2279–5.
 • Feuerlicht, G.: Enterprise Computing: concepts standards and architectures. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2008. 148 s. ISBN 978-80-245-1367-6.
 • Řepa, V.: Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-4128-4.

Katedra informačního a znalostního inženýrství

Okruhy ke státní doktorské zkoušce

 • Dobývání znalostí z databází
 • Expertní a znalostní systémy
 • Dolování z textů a webu
 • Sémantický web a ontologické inženýrství
 • Principy umělé inteligence
 • Metody kódování a šifrování

Literatura ke státní doktorské zkoušce

 • Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J.: Umělá inteligence 1-6, Academia Praha,1993, 1997, 2001, 2003, 2007, 2013 – vybrané kapitoly.
 • Berka, P.: Dobývání znalostí z databází, Academia Praha, 2003. ISBN 80-200-1062-9.
 • Hand, D., Manila, H., Smyth, P.: Principles of DataMining. Massachusetts Institute of Technology, 2001, ISBN 0-262-08290-X.
 • Mitchell T.: Machine learning. New York: McGraw-Hill, 1997. ISBN 0-07-042807-7.
 • Rauch J. : Observational Calculi and Association Rules. 1. vyd. Berlin : Springer-Verlag, 2013. 296 s. ISBN 978-3-642-11736-7. ISSN 1860-949X.
 • Kelemen, J. a kol: Pozvanie do znalostnej společnosti. Bratislava : Iura Edition, 2007, 268 s. ISBN 978-80-8078-149-1.
 • Sklenák a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H. Beck, 2001, ISBN 80-7179-409-0.
 • Feldman R., Sanger J.: The text mining handbook. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-83657-9.
 • Liu B.: Web Data Mining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-37881-5.
 • Allemang, D., Hendler, J.: Semantic Web for the Working Ontologist. Effective Modeling in RDFS and OWL. Elsevier, 2008, ISBN 978-0-12-373556-0.
 • Heath T., Bizer C.: Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st edition). Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 1:1, 1-136. Morgan & Claypool 2011. ISBN: 9781608454303 (paperback), 9781608454310 (ebook). Online na http://linkeddatabook.com.
 • Russell S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-790395-2.
 • Jiroušek R., Ivánek J., Máša P., Toušek J., Vaněk N.: Principy digitální komunikace. LEDA Praha 2006, 320 str., ISBN: 80-7335-084-X.

Katedra systémové analýzy

Okruhy ke státní doktorské zkoušce

 • Metody a postupy informačního managementu
 • Organizační struktury a informační management
 • Podpora dosahování strategických cílů organizace pomocí ICT
 • Řízení informatiky a bezpečnosti informací v organizacích
 • Integrovaný systém řízení
 • Řízení kvality informačních systémů
 • Metodiky auditu informačních systémů
 • Budování učící se organizace
 • Interpretace informací

Literatura ke státní doktorské zkoušce:

 • Doucek, P. (Ed.). Informační management. 1.vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 252 s. ISBN 978-80-7431-010-2.
 • Vodáček, L., Vodáčková, O. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozš.vyd. Praha: Management Press, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3.
 • Senge, P.M. Pátá disciplina. 1.vyd. Praha: Management Press, 2007. 440 s. ISBN 978-80-7261-162-1.
 • Doucek, P., Novák, L., Svatá, Va. Řízení bezpečnosti informací. 1.vyd. Praha: Professional Press, 2008. 240 s. ISBN 978-80-86946-88-7.
 • Kaplan, R. S., Bortin, D. P. Balanced Scorecard. 1.vyd. Praha: Management Press, 2008. 268s. ISBN 978-80-7261-177-5.
 • Eco, U.. Meze interpretace. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2005. 332 s. ISBN 80-246-0740-9.
 • Svatá, V. Audit informačního systému. 1.vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 220 s. ISBN 978-80-7431-034-8.