Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státní doktorské zkoušky programu Aplikovaná informatika v LS 2017/2018

Příští termín státní doktorské zkoušky programu Aplikovaná informatika (pro LS 2017/18) bude na přelomu května/června 2018. Přesné datum, čas a místo budou oznámeny na konci dubna po sestavení zkušebních komisí.

Doktorandi, kteří mají zájem tuto povinnost do konce LS 2017/18 splnit, musí doručit Přihlášku se všemi náležitostmi studijní referentce pí. Krajíčkové nejpozději do 16. dubna 2018.

Další termín státní doktorské zkoušky bude v květnu/červnu 2018.

Pozn.: SDZ není nutno složit v 6. semestru. Pokud student složil všechny dílčí zkoušky dle studijního plánu, má disertační práci v přiměřeně rozpracovaném stavu, a má již přijatý recenzovaný příspěvek/článek, může se k SDZ přihlásit už v 5. semestru studia, nebo dokonce i dříve.