Přijímací řízení

Základní informace k doktorskému studiu
 
Literatura a okruhy otázek z odborného předmětu k přijímací zkoušce
Ekonometrie a operační výzkum
Aplikovaná informatika
Statistika

Ekonometrie a operační výzkum

Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice.
Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení.
Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení.
Programové systémy pro řešení úloh matematického programování.
Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné […]