Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní předměty

OBOR APLIKOVANÁ INFORMATIKA

Blok A: Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje OVV:

IT_910   Základy vědecké práce

Blok B: Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajištuje fakulta:
 • Doktorand si na základě doporučení školitele volí dva z předmětů vyučovaných informatickými katedrami (tj. s identy začínajícími „IT_“, „IZI“ nebo „SA_“ takto:
  • jeden předmět vyučovaný jinou katedrou než tou, na které působí školitel doktoranda
  • jeden předmět vyučovaný tou katedrou, na které působí školitel doktoranda (pokud školitel působí na některé informatické katedře)

Blok C: Předměty volitelné

  Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

OBOR EKONOMETRIE A OPERAČNÍ VÝZKUM

Blok A: Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje OVV:

IT_910   Základy vědecké práce

 • organizačně zajišťuje fakulta:

EKO902 Aplikovaná ekonometrie
EKO903 Počítačová optimalizace

Blok B: Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajišťuje OVV:
 • student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Blok C: Předměty volitelné

  Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

OBOR STATISTIKA

Blok A: Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje fakulta:

STP903 Výběrová šetření
STP904 Vícerozměrné statistické metody
STP911 Pokroky v teorii statistiky

Blok B: Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajišťuje OVV:
 • student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Blok C: Předměty volitelné

  Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).