Studijní předměty

OBOR APLIKOVANÁ INFORMATIKA

Blok A: Předměty povinné

IT_910   Základy vědecké práce

Blok B: Předměty povinně volitelné

Blok C: Předměty volitelné

OBOR EKONOMETRIE A OPERAČNÍ VÝZKUM

Blok A: Předměty povinné

IT_910   Základy vědecké práce

EKO902 Aplikovaná ekonometrie
EKO903 Počítačová optimalizace

Blok B: Předměty povinně volitelné

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Blok C: Předměty volitelné

OBOR STATISTIKA

Blok A: Předměty povinné

STP903 Výběrová šetření
STP904 Vícerozměrné statistické metody
STP911 Pokroky v teorii statistiky

Blok B: Předměty povinně volitelné

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Blok C: Předměty volitelné


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague