Habilitační řízení

Tyto informace jsou poskytovány v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Uchazeč/obor Zahájení Termín obhajoby Výsledek Zápis Práce Posudek oponenta
Ing. Václav Rybáček, Ph.D.
Statistika
18.9.2018
Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Aplikovaná informatika
13.9.2018
Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Aplikovaná informatika
6.9.2018
Ing. Martin Boďa, Ph.D.
Ekonometrie a operační výzkum
11.11.2016 10.5.2018 obhájil
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

doc. Ing. Kristína Kočišová, Ph.D.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Ekonometrie a operační výzkum
26.4.2016 23.11.2017 obhájil
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

 
Práce jsou k nahlédnutí u tajemnice FIS, Ing. Gvoždiakové v její pracovní době po dohodě – tel.: 224095420,
mail: marie.gvozdiakova@vse.cz.