Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Habilitační řízení

Tyto informace jsou poskytovány v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Uchazeč Obor Zahájení Termín
obhajoby
Výsledek Zápis Práce Posudek oponenta
Mgr. Ing. Martin Boďa, Ph.D. Ekonometrie a
operační výzkum
11.11.2016 10.5.2018 obhájil
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.


doc. Ing. Kristína Kočišová, Ph.D.


prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Ing. Jan Zouhar, Ph.D. Ekonometrie a
operační výzkum
26.4.2016 23.11.2017 obhájil


doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.


doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.


prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

Práce jsou k nahlédnutí u tajemnice FIS, Ing. Gvoždiakové v její pracovní době po dohodě – tel.: 224095420, mail: marie.gvozdiakova@vse.cz.