Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cena děkana 2008

Cena děkana FIS za nejlepší publikaci v roce 2008

Děkan fakulty prof. Ing. Jan Seger, CSc. předal na Vědecké radě fakulty konané 22.10.2009 ceny za nejlepší publikaci v roce 2008 autorům publikací:

A. Knižní monografie

1. CIPRA, Tomáš: Finanční ekonometrie.
2. VOŘÍŠEK, Jiří a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky.
3. DOUCEK, Petr, NOVÁK, Luděk, SVATÁ, Vlasta: Řízení bezpečnosti informací.

B. Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí a příspěvky v monografii

1. RAUCH, Jan: Classes of Association Rules: An Overview.
2. ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta, LANGHAMROVÁ, Jitka: The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960-2006.
3. LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš: The Use of Demographic Models for Estimating the Consequences of Population Ageing in the Sphere of Social and Health Care.
3. ŘEPA, Václav: Process Dimension of Concepts.

C. Články v časopise

1. ARLT, Josef, BAŠTA, Milan: Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti.
2. HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava: Exchange Rate Changes Effects on Foreign Direct investment.
3. BÍLKOVÁ, Diana: Modelování mzdových rozdělení v ČR v letech 2004 a 2005 s využitím logaritmicko-normálních křivek a křivek Pearsonova a Johnsonova systému.
3. FIALA, Petr: Coordination in supply networks.

D. Doktorské/Studentské publikace

1. KLIEGR, Tomáš: Representation and Dimensionality Reduction of Semantically Enriched Clickstreams.
2. ZIMMERMANN, Pavel: IBNR Reserve Risk Modeling Based On Unaggregated Data.
3. FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr, FINARDI, Savina: Investment in education: how to evaluate the yields.
3. NEKVASIL, Marek, SVÁTEK, Vojtěch, LABSKÝ, Martin: Transforming Existing Knowledge Models to Information Extraction Ontologies.

E Skripta

1. BERKA, Petr: Inteligentní systémy.

F. Jiné publikace

1. KOSEK, Jiří: Best Practices for XML Internationalization.