Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Cena děkana 2009

Cena děkana FIS za nejlepší publikaci v roce 2009

Děkan fakulty doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. vyhlásil na Vědecké radě fakulty konané 11.11.2010 výsledky soutěže Cena děkana FIS za nejlepší publikace v roce 2009 a ocenil autory vítezných publikací. 

A. Knižní monografie/učebnice

1. ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2009. 275 s. ISBN 978-80-86946-85-6.
1. HUŠEK, Roman. Aplikovaná ekonometrie. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 346 s. ISBN 978-80-245-1623-3.
2. HRONOVÁ, Stanislava, FISCHER, Jakub, HINDLS, Richard, SIXTA, Jaroslav. Národní účetnictví (Nástroj popisu globální ekonomiky). 1. vyd. Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7400-153-6.
3. BÍLKOVÁ, Diana, BUDÍNSKÝ, Petr, VOHÁNKA, Václav. Pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7380-224-0.
3. KLŮFA, Jindřich. Opravné statistické přejímky. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2009. 178 s. ISBN 978-80-86929-45-3.

B. Příspěvek ve sborníku nebo v monografii

1. RAUCH, Jan. Considerations on Logical Calculi for Dealing with Knowledge in Data Mining [online]. In: RAS, Zbigniew W., DARDZINSKA, Agnieszka. Advances in Data Management. Berlin : Springer-Verlag, 2009, s. 177–201. 398 s. Studies in Computational Intelligence 223/2009. ISBN 978-3-642-02189-3. ISSN 1860-949X.
2. BLATNÁ, Dagmar, TREŠL, Jiří. Chaotic Phenomena at Czech Capital Market. In: SKIADAS, Christos H., DIMOTIKALIS, I., SKIADAS, Charilaos. Topics on Chaotic Systems. Singapore : B & Jo Enterprise Pte Ltd, 2009, s. 43–50. 436 s. ISBN 978-981-4271-33-2.
3. DOUCEK, Petr, NOVOTNÝ, Ota. Applied information management – How to Apply Organization Reference Models in the Real World? In: PAAPE, Bjorn, VUK, Drago. Synthesized Organization. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009, s. 139–160. 368 s. ISBN 978-3-631-59215-1.
3. BERKA, Petr, TOMEČKOVÁ, Marie. Atherosclerosis Risk Assessment Using Rule-Based Approach. In: RAS, Zbigniew W., DARDZINSKA, Agnieszka. Advances in Data Management. Berlin : Springer-Verlag, 2009, s. 333–350. 398 s. ISBN 978-3-642-02189-3.

C. Článek v recenzovaném časopise

1. cena neudělena
2. JABLONSKÝ, Josef, GRMANOVÁ, Eva. Analýza efektívnosti slovenských a českých poisťovní pomocou modelov analýzy obalu dát. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 9, s. 857–869. ISSN 0013-3035.
3. FÁBRY, Jan. Dynamická úloha obchodního cestujícího. Ekonomika a informatika, 2009, roč. VII., č. 1, s. 28–55. ISSN 1336-3514.

D. Doktorské/Studentské publikace

1. ZIMMERMANN, Pavel. The Settlement Process and Its Properties. Uherské Hradiště 26.08.2009 – 28.08.2009. In: AMSE 2009 Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Praha : Oeconomica, 2009, s. 471–484.
2. PEŠOUT, Pavel. Model-Based Curve Clustering Using Unsupervised Learning. Uherské Hradiště 26.08.2009 – 28.08.2009. In: AMSE. Praha : Oeconomica, 2009, s. 361–370. ISBN 978-80-245-1600-4.
3. VALENTOVÁ PŮLPÁNOVÁ, Lenka. An Empirical Analysis of the Permanent Income Hypothesis in the Czech Republic. Uherské Hradiště 27.08.2009 – 28.08.2009. In: AMSE 2009 Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Praha : Oeconomica, 2009, s. 381–392.

E Skripta

1. LEJNAROVÁ, Šárka, RÁČKOVÁ, Adéla, ZOUHAR, Jan. Základy ekonometrie v příkladech. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 276 s.
2. ROSICKÝ, Antonín. Informace a systémy: Základy teorie pro úspěšnou praxi. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 200 s.
3. MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 98 s.