Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cena děkana 2010

Cena děkana FIS za nejlepší publikaci v roce 2010

Děkan fakulty doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. vyhlásil na Vědecké radě fakulty konané 24.11.2011 výsledky soutěže Cena děkana FIS za nejlepší publikace v roce 2010 a ocenil autory vítezných publikací.

A. Knižní monografie/učebnice

1. FIALA, Petr. Dynamické dodavatelské sítě. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 170 s. ISBN 978-80-7431-023-2
2. DOUCEK, Petr, aj. Informační management. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 251 s. ISBN 978-80-7431-010-2
3. Neudělena

B – Příspěvek ve sborníku nebo v monografii

1. ARLT, Josef, ARLTOVÁ, Markéta, BAŠTA, Milan, LANGHAMROVÁ, Jitka. Cointegrated Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 713–720. ISBN 978-3-7908-2603-6.
1. RAUCH, Jan. Logical Aspects of the Measures of Interestingness of Association Rules. In: KORONACKI, Jacek, RAS, Zbigniew W., WIERZCHON, Slawomir T., KACPRZYK, Janusz. Advances in Machine Learning II. Berlin : Springer Verlag, 2010, s. 175–203. 532 s. ISBN 978-3-642-05178-4.
2. MILDEOVÁ, Stanislava. System Dynamics Supporting Complexity Management: Case Studies from a Small Economy within an Economic Integration Environment. In: TAIT, Andrew, RICHARDSON, Kurt A. Complexity and Knowledge Management – Understanding the Role of Knowledge in the Management of Social Networks. Charlotte : Information Age Publishing, 2010, s. 267–283. 343 s. ISBN 978-1-60752-356-7.
3. ŠEBESTA, Michal, VOŘÍŠEK, Jiří. On ICT Services Management and Outsourcing. San Juan 03.10.2010 – 05.10.2010. In: ICSTE 2010 Software Technology and Engineering. New York : IEEE, 2010, s. 288–296. ISBN 978-1-4244-8665-6. Sborník ISBN 978-1-4244-8667-0.

C – Článek v recenzovaném časopise

1. KLIEGR, Tomáš, SVÁTEK, Vojtěch, RALBOVSKÝ, Martin, ŠIMŮNEK, Milan. SEWEBAR-CMS: semantic analytical report authoring for data mining results. Intelligent Information Systems [online], 2010, s. 1–25. ISSN 0925-9902. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-010-0137-0
1. HÁJEK, Petr, HOLEŇA, Martin, RAUCH, Jan. The GUHA method and its meaning for data mining. Journal of Computer and System Science, 2010, roč. 76, č. 1, s. 34–48. ISSN 0022-0000
2. ČERNÝ, Michal, HLADÍK, Milan. Two Complexity Results on c-optimality in Experimental Design. Computational Optimization and Applications [online], 2010, s. 1–10. ISSN 0926-6003. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10589-010-9377-8
3. KLŮFA, Jindřich. Exact calculation of the Dodge-Roming LTPD single sampling plans for inspection by variables. Statistical Papers, 2010, roč. 51, č. 2, s. 297–305. ISSN 0932-5026

D – Doktorské/Studentské publikace

1. KLADÍVKO, Kamil. The Czech Treasury Yield Curve from 1999 to the Present. Czech Journal of Economics and Finance, 2010, roč. 60, č. 4, s. 307–335. ISSN 0015-1920,
2. ŠEBESTA, Michal. Towards a Framework for Effective Outsourcing Practice within the New Application Service Provisining Trends. Chengdu 09.07.2010 – 11.07.2010. In: ICCSIT 2010 – Computer Science and Information Technology. Beijing : IEEE, 2010, s. 553–560. ISBN 978-1-4244-5537-9. Sborník ISBN 978-1-4244-5538-6
2. PEŠOUT, Pavel, MATUŠTÍK, Ondřej. On The Way to Smart Emergency System. Las Vegas 12.04.2010 – 14.04.2010. In: International Conference on Information Technology. [online] Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2010, s. 311–316. ISBN 978-0-7695-3984-3. URL: http://www.computer.org./portal/web/csdl/doi/10.1109/ITNG.2010.42
3. KLIEGR, Tomáš. Entity classification by bag of Wikipedia articles. Toronto 26.11.2010 – 30.11.2010. In: CIKM’10 – Conference on Information & Knowledge Management and Co-Located Workshops [CD-ROM]. New York : ACM, 2010, s. 1–7. ISBN 978-1-4503-0099-5

E – Doktorská disertační práce

1. BAŠTA Milan: Waveletová transformace a její aplikace při analýze ekonomických a finančních časových řad
2. ZAMAZAL Ondřej: Pattern-based Ontology Matching and Ontology Alignment Evaluation
2. ZIMMERMANN Pavel: General Insurance Reserve Risk Modeling Based on Unaggregated Data
3. HAVRLANT David: Analýza vývoje cenové konvergence ČR k EU

F – Skripta

1. STŘÍŽOVÁ, Vlasta. Prezentace informací a komunikace. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 178 s. ISBN 978-80-245-1714-8.
1. PALOVSKÝ, Radomír. Informační a komunikační sítě. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 132 s. ISBN 978-80-245-1729-2.
2. Neudělena
3. KOŘENÁŘ, Václav. Stochastické procesy. Praha : Oeconomica, 2010. 228 s. ISBN 978-80-245-1646-2