Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cena děkana 2012

Cena děkana FIS za nejlepší publikaci v roce 2012

Na svém zasedání dne 5.6. 2013 vybrala komise pro vyhodnocování soutěže o nejlepší publikaci děkana FIS za rok 2012 níže uvedené publikace v následujících jednotlivých kategoriích. Děkan fakulty doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. vyhlásil na Vědecké radě fakulty konané 10.10.2013 výsledky Ceny děkana FIS za rok 2011 a ocenil autory vítezných publikací.

A. Knižní monografie/učebnice

1. FIALA, Petr. AUKCE teorie a praxe. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 178 s. ISBN 978-80-7431-099-7
2. MAREK, Luboš. Pravděpodobnost. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 224 s., str. 227-246 tab. ISBN 978-80-7431-087-4
3. PECHHOLDOVÁ, Markéta. Causes of Death: Collection, Classification, Continuity and Comparability. Evidence from the Czech Republic, West Germany and France [CD-ROM]. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2012. 154 s. ISBN 978-80-86175-84-3PECINOVSKÝ, Rudolf. Java 7 – učebnice objektové architektury pro začátečníky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 495 s. ISBN 978-80-247-3665-5.

B – Příspěvek ve sborníku nebo v monografii

1. FIALA, Petr. DEA Applications in Revenue Management. In: CHARLES, Vincent, KUMAR, Mukesh. Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 178–194. 275 s. ISBN 978-1-4438-4132-0JABLONSKÝ, Josef. A Two-stage DEA Model for Efficiency Evaluation of a Mobile Operator’s Branch Network. In: CHARLES, Vincent, KUMAR, Mukesh. Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 213–223. 270 s. ISBN 978-1-4438-4132-0
2. RAUCH, Jan. Formalizing Data Mining with Association Rules. Hangzhou 11.08.2012 – 13.08.2012. In: IEEE 2012. Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2012, s. 485–490. ISBN 978-1-4673-2309-3
3. IVÁNEK, Jiří. Affiliated ratio-implicational and equivalency data-mining quantifiers and their truth configurations. Mariánské Lázně 12.09.2012 – 15.09.2012. In: WUPES 2012. Marianské Lázně : CANDY BOX, 2012, s. 82–89. ISBN 978-80-245-1885-5.

C – Článek v recenzovaném časopise

1. BERKA, Petr. Learning compositional decision rules using the KEX algorithm. Intelligent Data Analysis, 2012, roč. 16, č. 4, s. 665–681. ISSN 1088-467XRAUCH, Jan. EverMiner: consideration on knowledge drive permanent data mining process. International Journal of Data Mining, Modelling and Management.
2. JABLONSKÝ, Josef. Multicriteria Approaches for ranking of efficient units in DEA models. Central European Journal of Operations Research, 2012, roč. 20, č. 3, s. 435–449. ISSN 1435-246X
3. LABADIE, N., MANSINI, R., MELECHOVSKÝ, Jan, CALVO, Roberto W. The Team Orienteering Problem with Time Windows: An LP-based Granular Variable Neighborhood Search. European Journal of Operational ReserchZIMMERMANN, Pavel. Index clause: analytical properties and the capitalization strategy. European Actuarial Journal.

D – Doktorské/Studentské publikace

1. ECKHARDT, Alan, KLIEGR, Tomáš. Preprocessing Algorithm for Handling Non-Monotore Attributes in the UTA method. Montpellier 28.08.2012. In: ECAI 2012 Problems and Applications in AI.
2. RYCHNOVSKÝ, Michal. Portfolio Credit Risk Models. 1. vyd. Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 66 s. ISBN 978-3-8454-4137-5,BOROVIČKA, Adam. The Multiple Criteria Decision Making Method Computationally Based on the Assignment Problem. Bratislava 30.05.2012 – 01.06.2012. In: Quantitative Methods in Economics. Bratislava : EKONÓM, 2012, s. 13–18. ISBN 978-80-225-3426-0
3. ŽIŽKA, David. Application of relevance vector machine to forecasting volatility in czech financial time series. Bratislava 07.02.2012 – 09.02.2012. In: Aplimat 2012 [CD-ROM]. Bratislava : Slovak University of Technology, 2012, s. 951–957. ISBN 978-80-89313-58-7.

E – Doktorská disertační práce

1. Kliegr, Tomáš. Unsupervised Entity Classification with Wikipedia and WordNet
2. Kladívko, Kamil. Interest Rate Modeling
3. Valentová – Půlpánová, Lenka. International standards for statistics on the government sector.

F – Skripta

1. Neuděleno
2. Neuděleno
3. Neuděleno

Odborná komise pracovala ve složení:

Prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc. – MFF UK Praha

Prof. Ing. František Fabian, CSc.

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný – MFF UK Praha

Ing. Karel Svoboda – ČSOB, a.s.

Ing. Hana Šlégrová – ČSÚ