Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na FIS

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

 • vedoucí katedry demografie,
 • vedoucí katedry ekonometrie,
 • vedoucí katedry ekonomické statistiky,
 • vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství,
 • vedoucí katedry informačních technologií,
 • vedoucí katedry matematiky,
 • vedoucí katedry multimédií,
 • vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti,
 • vedoucí katedry systémové analýzy.

Požadavky: minimálně VŠ vzdělání a dosažená vědecká hodnost CSc. nebo Ph.D.,  pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru, zpracovaný projekt rozvoje a řízení katedry.

 

Dále vypisuje výběrové řízení na obsazení těchto míst akademických pracovníků fakulty na:

 • katedře ekonometrie 1 místo asistenta se zaměřením na ekonometrii a operační výzkum,
 • katedře ekonomické statistiky 1 místo odborného asistenta se zaměřením na národní účty a hospodářskou statistiku (ke dni nástupu ukončené doktorské vzdělání),
 • katedře multimédií:
  • 1 místo asistenta se zaměřením na oblast řízení multimediálních projektů,
  • 2 místa odborného asistenta se zaměřením na audiovizuální komunikace (min. 3 roky pedagogické nebo 10 let odborné praxe) a
  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na digitální fotografie (min. 3 roky pedagogické nebo 10 let odborné praxe).

Požadavky: odpovídající vysokoškolské vzdělání a praxe.

 

Předpokládáme termíny nástupu a výše úvazku dle dohody.

 

Přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením odborných předpokladů, přehledem publikační činnosti a přehledem pedagogické, popř. odborné praxe, doručte do 30ti dnů od zveřejnění tohoto výběrového řízení na děkanát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

Inzerát na výběrové řízení vyšel dne 19. dubna 2018 v Lidových novinách. Předpokládané datum konkurzu je 12.6.