Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání




Přijímací řízení

Přednosti studia na Fakultě informatiky a statistiky VŠE

  • Nabízíme kvalitní obory s velmi dobrým uplatněním absolventů
  • Absolventi FIS mají nejvyšší nástupní plat z absolventů z celé VŠE 1)
  • Naše fakulta dosahuje dlouhodobě výborných vědeckých výsledků v rámci VŠE 2)
  • Jsme veřejná vysoká škola v centru Prahy

 

Přijímací řízení na FIS pro akademický rok 2018/2019:

Bakalářské studium

Termíny pro přihlášení do přijímacího řízení

  • do 30.4.2018 – první kolo přijímacího řízení
  • do 30.6.2018 – druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru Multimédia v ekonomické praxi)

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy v ČR nebo SR nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích zkoušek.

 

Navazující magisterské studium

 

Navazující magisterské studium – distanční forma studia

obor Podniková informatika

 

 Doktorské studium

 
 
 

1) vyplývá z výzkumu Uplatnění absolventů VŠE

2) viz Výroční zpráva o vědecko-výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017