Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bližší informace k přijímací zkoušce distanční studium

Důležité termíny

Podání přihlášky

30.4.2018

Přijímací zkouška

26.- 27.6.2018

Podání elektronické přihlášky viz Elektronická přihláška ke studiu

Termíny zápisu přijatých uchazečů do studia

28.6.2018

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

 

Kontakt

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Webové stránky: http://fis.vse.cz

Garantka oboru doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Studijní referentka I. Hudcová