Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Důležité termíny bakalářské studium

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet

do 30.4.2018 první kolo přijímacího řízení
do 30.6.2018 druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru ME

Na každé kolo přijímacího řízení musí být podaná nová a pouze jedna přihláška včetně platby (lze v ní uvést jeden hlavní obor a případně dva obory náhradní). Pozdější úpravy přihlášky nebudou akceptovány. Přihlášky podané v prvním kole nelze doplatit v kole druhém. Po pozdním doplnění nebo zaplacení přihlášky nemůže již být z technických důvodů přihláška zařazena do dalšího zpracování, a to bez ohledu na potvrzující e-mail o přijetí platby či kompletnosti přihlášky.

Přijímací zkoušky

první kolo přijímacího řízení 19.6.2018
druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME) 22.8.2018

Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány pouze elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápisy přijatých uchazečů do studia

první kolo (bez přijímacího řízení) 18.6.2018
první kolo přijímacího řízení
druhé kolo (bez přijímacího řízení)
21.8.2018
druhé kolo přijímacího řízení 22.8.2018

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná (ve zdůvodněných případech se může dostavit zákonný zástupce). V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).