Přijímací řízení

 Přijímací řízení na bakalářské studium FIS pro akademický rok 2018/2019

Důležité termíny bakalářské studium
Bližší informace k přijímací zkoušce bakalářské studium
Přehled studijních programů a oborů FIS bakalářské studium
Přihláška ke studiu bakalářské studium
Vyhlášení a podrobné informace o přijímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2018/19

Přijímací řízení na navazující magisterské studium FIS pro akademický rok 2018/2019

Důležité termíny navazující […]