Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihláška ke studiu bakalářské studium

Na každé kolo přijímacího řízení musí být podaná nová a pouze jedna přihláška.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Postup vložení elektronické přihlášky k bakalářskému studiu naleznete zde.

V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované údaje (včetně jazyka a oboru střední školy)! Dále je nutné správně doplnit zvolený obor ve struktuře:

  • první (hlavní) obor,
  • případně:
    • druhý (náhradní) obor (v přihlášce označen jako alternativní typ studia),
    • třetí (náhradní) obor (v přihlášce označen jako alternativní typ studia).

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 650,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Platba musí být připsána na účet VŠE:

  • pro první kolo nejpozději do 30.4.2018,
  • pro druhé kolo nejpozději do 30.6.2018.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem a má kompletně vyplněné všechny požadované údaje v přihlášce (včetně jazyka přijímací zkoušky). Bude-li poukázaná částka nižší – (například když si banka strhne manipulační poplatek) – nemůže být uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatky za podání přihlášky se v žádném případě nevrací.

Pokud uchazeč žádá o přijetí bez přijímacích zkoušek, musí doložit nejpozději do termínu podání přihlášky žádost obsahující výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina potvrzené střední školou.