Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihláška ke studiu navazující magisterské studium

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Postup vložení elektronické přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu naleznete zde.

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 650,- Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem. Pozdější úpravy přihlášky (po termínu podání a zaplacení) nebudou akceptovány. Poplatek je nevratný.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem a v přihlášce jsou kompletně vyplněny požadované údaje.

Uchazeči o navazující magisterské studium musí na každý obor podat samostatnou elektronickou přihlášku a za každou přihlášku zaplatit poplatek 650,- Kč. Například chce-li student studovat obor Informační systémy a technologie a uvažuje-li o druhém náhradním oboru Informační management, podá dvě přihlášky a zaplatí dvakrát poplatek 650,- Kč (na každý obor skládá zvlášť přijímací zkoušku). Totéž platí i o oborech studijního programu Kvantitativní metody v ekonomii nebo napříč oběma studijními programy. Po pozdním doplnění nebo zaplacení přihlášky nemůže již být z technických důvodů přihláška zařazena do dalšího zpracování, a to bez ohledu na potvrzující e-mail o přijetí platby či kompletnosti přihlášky.

Pozn.: Poplatek za přihlášku do anglických oborů je na základě předpisu rektorky o poplatcích za studium stanoven na 50EUR.

Preference

Nejpozději do 11.5.2018 obdrží ti uchazeči, kteří podali přihlášky na více oborů FIS, mailem žádost o zaslání preferencí jednotlivých oborů. Pokud fakulta neobdrží vyjádření nejpozději do 25.5.2018, preference určí sama podle kapacitních možností jednotlivých oborů.