Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Zemřel profesor Václav Čermák

     Děkan Fakulty informatiky a statistiky s hlubokým zármutkem oznamuje, že 8. června zemřel ve věku 85 let dlouholetý pracovník katedry statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Václav Čermák, DrSc.

     Václav Čermák patřil r. 1956 mezi první absolventy statistického oboru na tehdejší Fakultě statistiky VŠE. Po promoci nastoupil na katedru statistiky. Ve svých kvalifikačních pracích se zabýval především aplikací metod matematické statistiky a výběrových šetření v zemědělství (kandidátská disertace r. 1964, habilitační práce r. 1968). Také ve výuce se dlouhodobě specializoval na aplikace statistických metod v zemědělství a publikoval řadu učebních textů.

     Hlavní celoživotní specializací V. Čermáka byla teorie výběrových šetření. Vydal na toto téma dlouhou řadu skript a sbírek příkladů a též dvě knižní publikace (1968 a 1980). Druhá z nich (Výběrové statistické zjišťování, 396 s.) se stala podkladem pro udělení hodnosti doktora věd (DrSc.) v r. 1983, profesorem byl V. Čermák jmenován r. 1986. Zastával i funkci zástupce vedoucího katedry a proděkana fakulty pro denní studium. Na katedře statistiky (a pravděpodobnosti) pracoval prof. Čermák plných 47 let, až do r. 2003, v dalších letech s katedrou, přes svůj nedobrý zdravotní stav, dále externě spolupracoval.

     Prof. Čermák publikoval své příspěvky i v několika světových statistických časopisech, od r. 1986 byl členem International Association of Survey Statisticians. Pracoval v redakčních radách odborných časopisů Ekonomicko-matematický obzor, Statistika a naposled jako předseda redakční rady Informačního bulletinu České statistické společnosti (2008-2014), v letech 1993-1995 byl předsedou České statistické společnosti.

     Poslední rozloučení se zesnulým se koná 14. června v 10,40 hod. v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

     Na profesora Čermáka budou trvale s úctou vzpomínat jeho bývalí spolupracovníci i několik generací absolventů Vysoké školy ekonomické, doktorandů a mnozí přátelé.

     Čest jeho památce.

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky

 

Text připravil: Ing. Prokop Závodský, CSc.