Spolupráce s FIS díky využití inovačních voucherů

Fakulta informatiky a statistiky je připravena se zapojit do spolupráce s malými a středními podniky v oblasti inovačních projektů s využitím Pražských voucherů. Žádosti o poskytnutí Pražského voucheru lze podávat v období od 18. 3. 2019 do 18.4. 2019.

Inovační voucher je forma podpory poskytovaná malým a středním podnikům na nákup služeb od veřejných poskytovatelů znalostí za účelem inovace jejich podnikání (nové produkty, služby, procesy). Podrobnosti o možnosti využití Pražských voucherů jsou uvedeny na https://prazskyvoucher.cz/.

Nabídka služeb fakulty je uvedena v dokumentu níže.

V případě zájmu o využití této možnosti spolupráce kontaktujte proděkana pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí.