Přílohy ke stažení a další informace

Den doktorandů

Pod názvem „Den doktorandů FIS“ se každoročně koná vědecký seminář, na kterém mají jednotliví doktorandi příležitost prezentovat své výzkumy před akademickou obcí fakulty a širší veřejností. Každý doktorand by měl v průběhu studia na semináři vystoupit. Z příspěvků přednesených na semináři je každoročně vydáván sborník.

Vědecký seminář Den doktorandů se uskuteční 11. února 2021.

Pokyny pro účastníky

Informace pro doktorandy