Zahraniční studijní pobyty

V rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia máte také jedinečnou možnost strávit část svého studia v zahraničí.

Zkušenosti na celý život

Výjezd na zahraniční univerzitu není jen o zlepšení jazykových dovedností. Vytvoříte si zde přátelé z celého světa, poznáte nové kultury a nová akademická prostředí. Zahraniční pobyt vám pomůže i na trhu práce, protože mnoho velkých zaměstnavatelů vyhledává zaměstnance právě se zahraniční zkušeností.

Procestujte svět

Na výběr máte více než 250 partnerských univerzit. Studovat tak můžete opravdu po celém světě – v Asii, Evropě, Austrálii a Severní i Jižní Americe. Seznam všech partnerských univerzit najdete zde.

Vycestovat můžete také mimo naše partnerské univerzity prostřednictvím některého z mnoha studijních/pracovních programů.

Kdy můžete vyjet?

Na semestrální pobyt můžete vyjet na bakaláři (ve druhém nebo třetím ročníku) i magistru (od druhého semestru). Při doktorandském studiu je možné vyjet až na dvanáct měsíců.

Podmínky

Pro každý typ výjezdu jsou jiné podmínky, ale pro výměnný pobyt studentů VŠE platí, že musí prokázat jazykové dovednosti (dodáním certifikátu s min. úrovní B2 nebo složením jazykového testu) a přiložit životopis a motivační dopis. Studenti obdrží body, na základě kterých jsou pak postupně přiřazováni na pobyt. Více o kritériích zde.

Finance

Na studijní pobyt v zahraničí je možnost získat finanční podporu. Její výše se liší podle země a typu výjezdu.

Termíny

Důležité termíny pro přihlášení naleznete zde.

 
Více detailních informací se dozvíte na webu oddělení zahraničních styků VŠE nebo na intranetu.