Proč studovat Ing. na FISu?

Zajímáš se, proč bys měl studovat magisterské studium právě na Fakultě informatiky a statistiky? V této sekci získáš užitečné informace, které ti pomohou v rozhodování o tvém budoucím studiu. Držíme ti palce.

Důraz na praxi

Věříme, že příprava na budoucí kariéru je důležitá už od počátku studia, proto je propojení s praxí prioritou naší fakulty. I z toho důvodu mají studenti možnost časovou náročnost přizpůsobit vlastním potřebám a získat tak zkušenosti i mimo studium. Naši akademici jsou zároveň odborníci z praxe a svoje znalosti aplikují při výuce. Zároveň se zaměřujeme i na práci v týmu, schopnost vycházet s lidmi a motivovat je k aktivitě. Univerzita každý semestr pořádá Inovační týden, do kterého se naše fakulta zapojuje s praktickými přednáškami o aktuálních tématech.

Vysoké platy absolventů

Výzkum provedený na VŠE ukázal, že absolventi navazujícího magisterského studia na Fakultě informatiky a statistiky dosahují nejvyšších příjmů ve srovnání s absolventy ostatních fakult. Tento rozdíl je patrný jak v současném, tak i v prvním zaměstnání po absolvování školy. Průměrná výše platu absolventa FIS činí 
60 000 Kč. Získání přehledu o konkrétním oboru magisterského studia otevírá dveře ke kvalitnějším pracovním pozicím. Díky naší fakultě získáš nejen oceňované dovednosti, ale také kvalitní uplatnění na trhu práce.

Volnost v sestavení rozvrhu

Studium na FIS VŠE se vyznačuje ohledem na individualitu a svobodu každého jednotlivce, což umožňuje studentům sestavit si vlastní rozvrh podle jejich osobních časových možností (kromě specifik programu Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence). Díky studiu navazujících magisterských programů se student může soustředit na vybranou oblast a jít více do hloubky oboru teoreticky i prakticky. Flexibilita při tvorbě rozvrhu usnadňuje nejen zdravou rovnováhu mezi školou a soukromým životem, ale také studentům dává příležitost věnovat se různým mimoškolním aktivitám, účastnit se stáží nebo pracovat.

Studentský život

Společně s akademickým růstem mají naši studenti možnost budovat i bohatý studentský život. Fakulta pořádá řadu volnočasových či sportovních akcí, na kterých se studenti mohou seznámit s dalšími spolužáky. Ať už jsi na jakémkoli stupni studia, kamarádskou komunitu najdeš v několika studentských spolcích, kruzích, ale i na akcích a srazech jednotlivých programů. Kampus v centru Prahy navíc nabízí kulturní zážitky a spoustu zábavy.

Mezinárodní perspektiva

Podpora mezinárodní mobility studentů je důležitým prvkem na naší fakultě. Výjezdy do zahraničí jsou pro studenty nejen cennou investicí v kariérním rozvoji, ale také cesta k nezapomenutelným zážitkům a novým přátelstvím. Zkušenost v zahraničí je výhoda, která otevírá další možnosti uplatnění na trhu práce a přináší studentům novou perspektivu.

Zkušenosti absolventů

Více