Katedry

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje devět kateder, které vyučují a publikují v oblastech informačních a komunikačních systémů, multimédií, statistických, matematických metod a ekonometrie aplikovaných ve všech oblastech hospodářského života. Zmíněné disciplíny se v dnešní době staly moderními a rychle se vyvíjí.

Katedra demografie poskytuje studentům znalosti ohledně demografického vývoje, zabývá se ale i jeho příčinami a důsledky. Kromě toho se věnuje problematice lidského kapitálu.

Více informací

Katedra poskytuje studentům výuku týkající se matematického modelování, optimalizací, operačního výzkumu, teorie her nebo ekonometrie.

Více informací

Katedra zaštiťuje výuku v oblasti hospodářské a sociální statistiky a národního účetnictví. V rámci výzkumu se členové zabývají například statistikou příjmů, životních podmínek nebo zlepšením systému národních účtů.

Více informací

Katedra se specializuje na technologičtější pojetí aplikované informatiky použitelné na praktické problémy ekonomického a manažerského charakteru, zejména v oblasti data miningu a technologií sémantického webu. Velký důraz je na katedře kladen na vědecké projekty.

Více informací

Katedra patří mezi přední česká vědecko-pedagogická pracoviště zaměřená na aplikovanou informatiku. V rámci studia garantuje největší obor na fakultě.

Více informací

Katedra zaštiťuje výuku matematických disciplín na ekonomce. Jejím největším kurzem je Matematika pro ekonomy, která se učí na čtyřech fakultách.

Více informací

Katedra poskytuje kreativní vzdělání studentům. Vědecká činnost je orientována na témata na pomezí aplikované informatiky, uživatelských rozhraní, mediálních studií, teorií komunikace a sémiotiky.

Více informací

Hlavním cílem katedry je poskytnout studentům znalosti statistiky – především metod, pomocí nichž lze vyhodnocovat hospodářské údaje, vývojové tendence a souvislosti ekonomických ukazatelů v podniku i v celém národním hospodářství.

Více informací

Katedra se zabývá aplikovanou informatikou se zaměřením na manažerské dovednosti v oblasti řízení podnikových informačních systémů.

Více informací