MPA Datová analýza pro veřejnou správu

Datová analýza pro veřejnou správu je unikátně zaměřený MPA program, který je navržen tak, aby poskytoval odborníkům z veřejné správy, zejména datovým analytikům, možnost získat a prohloubit své kvantitativní, analytické a informatické znalosti.

Datová analýza pro veřejnou správu

Okruhy studia

Obsah MPA programu je strukturován do několika odborných okruhů, které poskytují komplexní přehled a dovednosti v oblasti datové analýzy pro veřejnou správu.

  1. Prvním z okruhů je oblast informatiky, která seznámí s možnostmi a omezeními využití IT ve veřejné správě, znalostmi o pořizování, zpracování a využití dat, zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
  2. Statistika a analýza dat bude rozvíjena prostřednictvím výuky aplikace různých statistických metod a přípravy výběrových šetření a interpretace výsledků. Klíčovým okruhem je i podpora rozhodování s využitím kvantitativních manažerských nástrojů pro efektivní rozhodování v různých situacích.
  3. Studium se bude zabývat také praktickou statistikou. Cílem je získat povědomí o vzniku statistických informací v hospodářské, sociální a demografické oblasti a schopnost zhodnotit demografické aspekty společenského a hospodářského vývoje.
  4. Komunikační dovednosti budou posilovány prostřednictvím představení metod pro komunikaci výsledků práce různými technologickými prostředky a opomenuto nebude ani odborné psaní.
  5. V neposlední řadě program seznámí se softwarovými nástroji, jako je MS Excel, R, Python, SQL a Power BI, což umožní efektivní práci s daty a jejich analýzu pomocí specializovaných softwarů.

Tímto strukturovaným přístupem program MPA poskytuje široký a hluboký základ pro profesní rozvoj v oblasti datové analýzy ve veřejné správě.

Vyučované předměty:
Datové minimum Demografie pro veřejnou správu
Ekonometrie pro veřejnou správu Excel jako nástroj datové analýzy
Hospodářská a sociální statistika IT a anatomie veřejné správy
Komunikace ve veřejné správě Kvantitativní nástroje v managementu
Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů Právo informačních a komunikačních technologií
Python pro data science Statistika pro veřejnou správu 1
Statistika pro veřejnou správu 2 Teorie rozhodování pro veřejnou správu
Znalostní technologie pro zpracování dat veřejné správy
Diplomový seminář a akademické psaní Obhajoba závěrečné práce MPA

Přijetí do studia

Předpokladem pro přijetí je absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA/MPA a minimálně dva roky praxe. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na základě motivačního dopisu. Přijímací komise může výjimečně navrhnout i přijetí jedince, který nesplňuje stanovené podmínky, pokud splňuje předpoklady úspěšného dokončení studia a je to přínosné pro rozvoj programu.

Kontakt:

Kontaktujte níže uvedené osoby v případě nejasností a otázek týkajících se programu.
Garant programu
prof. Martin Dlouhý


e-mail: dlouhy@vse.cz
tel. 606 579 340
 
Administrátorka
Marcela Vojáčková


e-mail: marcela.vojackova@vse.cz