Obecné informace


 

Charakter doktorského studia je ve srovnání s bakalářským a magisterským studiem velmi odlišný. Jde spíše o vědecko-výzkumnou činnost, vykonávanou ve spolupráci se školitelem a týmem katedry, než o klasické studium. Součástí studia je sice složení několika zkoušek, ty ale tvoří jen malou část z náplně individuálního studijního plánu. Do něj dále patří již zmíněná vědecko-výzkumná činnost, jejímiž výstupy jsou zejména články publikované v odborných časopisech a vystoupení na konferencích. Poznatky a výsledky získané při výzkumu pak tvoří základ disertační práce, které se doktorandi věnují od samého počátku studia.

Na Fakultě informatiky a statistiky je standardní doba všech doktorských studijních programů čtyři roky a lze je studovat v prezenční nebo v kombinované formě. Kromě studijních programů v českém jazyce jsou akreditovány i programy v angličtině, ty jsou ovšem zpoplatněny.

Nabízené programy doktorského studia

Psali o studiu

 

Zkušenosti absolventů

Záleží nám na našich absolventech. Zajímáme se o to, čemu se věnují poté, co opustí Fakultu informatiky a statistiky. Rádi s nimi zůstáváme v kontaktu a sledujeme jejich cestu po dokončení studia. Úspěch našich absolventů je i úspěchem fakulty.

 

Přijímací řízení

Každý zájemce o doktorské studium musí podat elektronickou přihlášku ke studiu a zaplatit administrativní poplatek. Součástí elektronické přihlášky je také Dodatek k přihlášce, Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, strukturovaný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a disertační projekt, ve kterém uchazeč uvede, čemu by se chtěl v rámci disertační práce věnovat. Uchazeči na Aplikovanou informatiku píší práci v rozsahu pěti stran, zájemci o Ekonometrii a operační výzkum a Statistiku dvě strany textu v anglickém jazyce. Je nutné uvést i jméno školitele.

 

Kontakt

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia se obraťte na tyto kontakty: