Bakalářské studium

Bakalářské studium na Fakultě informatiky a statistiky nabízí sedm kvalitních bakalářských oborů s velmi dobrým uplatněním absolventů na trhu práce. Data a jejich zpracování se v dnešní době stávají klíčem k nalezení perspektivního zaměstnání a právě absolventi našich oborů patří mezi nejlepší v České republice.

Standardní délka bakalářského studia je tři roky. Student během nich musí absolvovat řadu celoškolsky povinných a oborově povinných nebo volitelných předmětů. Výhodou absolventa je, že nemá znalosti pouze o IT nebo statistických metodách, ale má přesah i do marketingu, ekonomie, účetnictví nebo managementu.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2018/2019

Více informací o bakalářských oborech

Přijímací řízení

… aneb jak se k nám dostat?
Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy v ČR nebo SR nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Více informací

Co ti ještě nabízíme?

Den otevřených dveří

Stále váháš, zda se ti u nás bude líbit? Přijď se k nám podívat a seznámit se s univerzitou, vyučujícími i potenciálními budoucími spolužáky.

Příprava na přijímací zkoušky

Potřebuješ si trochu procvičit matiku
a připravit se na přijímačky? Pomůžeme ti s tím.

Seznamovací kurzy

Pořádáme pro vás seznamováky, na kterých poznáte své budoucí spolužáky a užijete si spoustu srandy.

Ubytování na kolejích

Ubytování na kolejích je pro naše studenty samozřejmostí. Stačí vyplnit žádost o ubytování.

Studentský spolek 4FIS

4FIS vám pomůže zorientovat se na vysoké škole, organizuje pro vás různé vzdělávací i zábavné akce.

Semestr v zahraničí

Pokud se chcete podívat, jak fungují školy v jiných zemích, je tu pro vás jedinečná příležitost.