Úřední deska

Na této stránce jsou zveřejňovány důležité dokumenty, vyhlášky a zápisy FIS.

 

Výběrové řízení

Dne 2. 5. 2024 vypisujeme výběrové řízení na místa asistentů a odborných asistentů na Katedře informačních technologií, Katedře statistiky a pravděpodobnosti a Katedře multimédií – přihlášky do 3. 6. 2024

Dne 15. 5. 2024 vypisujeme výběrové řízení na místa asistentů a odborných asistentů na Katedře ekonometrie – přihlášky do 17. 6. 2024

 

Vnitřní předpisy fakulty

Statut Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky PDF
Volební řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky platný a účinný od 20. 11. 2017 PDF

 

Výroční zprávy FIS

Výroční zpráva FIS 2023 PDF
Výroční zpráva FIS 2022 PDF
Výroční zpráva FIS 2021 PDF
Výroční zpráva FIS 2020 PDF
Výroční zpráva FIS 2019 PDF
Výroční zpráva FIS 2018 PDF
Výroční zpráva FIS 2017 PDF
Výroční zpráva FIS 2016 PDF
Výroční zpráva FIS 2015 PDF
Výroční zpráva FIS 2014 PDF
Výroční zpráva FIS 2013 PDF
Výroční zpráva FIS 2012 PDF
Výroční zpráva FIS 2011 PDF

 

Strategický záměr FIS

Strategický záměr FIS na období 2021 – 2025 PDF

Fakulta 4.0 – Cíle rozvoje FIS na období 2018 – 2022 PDF

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2016 – 2020 PDF

 

Vyhlášky děkana

č. 1/2012 Studium v programech celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze (14. 6. 2012)

 

Opatření děkana

č. 1/2022 Opatření o jmenování proděkanů fakulty, akademického ředitele cizojazyčných studijní programů,
jmenování manažera komunikace a marketingu a o stanovení náplně práce a odpovědnosti uvedených osob
(2. 3. 2022)
č. 1/2020 Opatření o právech a povinnostech doktorandů a školitelů v doktorských studijních programech uskutečňovaných na FIS a o plnění vybraných studijních povinností (19. 10. 2020) – aktualizace 3. 5. 2022
č. 4/2019 Opatření k rozvržení a evidenci pracovní doby (30. 9. 2019) – aktualizace 9. 4. 2020
č. 1/2019 Opatření o přiznání stipendia (18. 6. 2019) – aktualizace 1. 9. 2023
č. 11/2018 Opatření k plnění studijních povinností (21. 8. 2018) – aktualizace 1. 7. 2024
č. 3/2018 Opatření o Akreditační radě fakulty (16. 4. 2018) – aktualizace 3. 11. 2023
č. 1/2018 Opatření o stanovení výše doktorského stipendia (14. 3. 2018)
č. 4/2012 Doktorské studium (1. 1. 2013)

 

Pedagogická činnost

Akreditace studijních programů
Zápisy z jednání studijních rad
Státní doktorské zkoušky (SDZ)
Obhajoby doktorských disertačních prací