Úřední deska

Na této stránce jsou zveřejňovány důležité dokumenty, vyhlášky a zápisy FIS.

 

Výběrové řízení

 

Vnitřní předpisy fakulty

Statut Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky PDF
Volební řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky platný a účinný od 20. 11. 2017 PDF

 

Výroční zprávy FIS

Výroční zpráva FIS 2019 PDF
Výroční zpráva FIS 2018 PDF
Výroční zpráva FIS 2017 PDF
Výroční zpráva FIS 2016 PDF
Výroční zpráva FIS 2015 PDF
Výroční zpráva FIS 2014 PDF
Výroční zpráva FIS 2013 PDF
Výroční zpráva FIS 2012 PDF
Výroční zpráva FIS 2011 PDF

 

Dlouhodobý záměr FIS

Fakulta 4.0 – Cíle rozvoje FIS na období 2018 – 2022 PDF

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2016 – 2020 PDF

 

Vyhlášky děkana

č. 1/2012 Studium v programech celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze (14. 6. 2012)

 

Opatření děkana

č. 4/2019 Opatření k rozvržení a evidenci pracovní doby (30. 9. 2019)
č. 3/2019 Opatření o zařazení studentů do specializací studijních programů se specializací od akademického roku 2020/2021 (16. 9. 2019)
č. 2/2019 Opatření o právech a povinnostech doktorandů a školitelů v doktorských studijních programech
uskutečňovaných na FIS
(2. 9. 2019)
č. 1/2019 Opatření o přiznání stipendia (18. 6. 2019)aktualizace 9. 4. 2020
č. 11/2018 Opatření k plnění studijních povinností (21. 8. 2018)aktualizace 27. 7. 2020
č. 9/2018 Opatření o studiu angličtiny v bakalářských studijních programech (25. 6. 2018)aktualizace 27. 7. 2020
č. 3/2018 Opatření o Akreditační radě fakulty (16. 4. 2018)
č. 2/2018 Opatření o jmenování proděkanů fakulty, akademického ředitele cizojazyčných studijní programů,
manažera komunikace a marketingu a stanovení náplně práce a odpovědnosti uvedených osob
(20. 3. 2018)
č. 1/2018 Opatření o stanovení výše doktorského stipendia (14. 3. 2018)
č. 2/2017 Opatření pro doktorské studium FIS (1. 11. 2017)
č. 2/2015 Zákaz používání mobilních telefonů a jiné komunikační techniky při testech a zkouškách na FIS (1. 10. 2015)
č. 4/2012 Doktorské studium (1. 1. 2013)
č. 2/2002 Prokazování totožnosti při plnění studijních povinností u předmětů zajišťovaných FIS (22. 5. 2002)

 

Pedagogická činnost

Akreditace studijních programů
Zápisy z jednání studijních rad