Úřední deska

Na této stránce jsou zveřejňovány důležité dokumenty, vyhlášky a zápisy FIS.

 

Výběrové řízení

Dne 4. 5. 2021 vypisujeme výběrové řízení na místa na Katedře statistiky a pravděpodobnosti, Katedře systémové analýzy, Katedře znalostního inženýrství, Katedře multimédií a Katedře matematikypřihlášky do 4. 6. 2021

Vnitřní předpisy fakulty

Statut Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky PDF
Volební řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky platný a účinný od 20. 11. 2017 PDF

 

Výroční zprávy FIS

Výroční zpráva FIS 2020 PDF
Výroční zpráva FIS 2019 PDF
Výroční zpráva FIS 2018 PDF
Výroční zpráva FIS 2017 PDF
Výroční zpráva FIS 2016 PDF
Výroční zpráva FIS 2015 PDF
Výroční zpráva FIS 2014 PDF
Výroční zpráva FIS 2013 PDF
Výroční zpráva FIS 2012 PDF
Výroční zpráva FIS 2011 PDF

 

Dlouhodobý záměr FIS

Fakulta 4.0 – Cíle rozvoje FIS na období 2018 – 2022 PDF

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2016 – 2020 PDF

 

Vyhlášky děkana

č. 1/2012 Studium v programech celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze (14. 6. 2012)

 

Opatření děkana

č. 1/2020 Opatření o právech a povinnostech doktorandů a školitelů v doktorských studijních programech uskutečňovaných na FIS a o plnění vybraných studijních povinností (19. 10. 2020)
č. 4/2019 Opatření k rozvržení a evidenci pracovní doby (30. 9. 2019)
č. 1/2019 Opatření o přiznání stipendia (18. 6. 2019)aktualizace 9. 4. 2020
č. 11/2018 Opatření k plnění studijních povinností (21. 8. 2018)aktualizace 20. 9. 2021
č. 3/2018 Opatření o Akreditační radě fakulty (16. 4. 2018)
č. 2/2018 Opatření o jmenování proděkanů fakulty, akademického ředitele cizojazyčných studijní programů,
manažera komunikace a marketingu a stanovení náplně práce a odpovědnosti uvedených osob
(20. 3. 2018)
č. 1/2018 Opatření o stanovení výše doktorského stipendia (14. 3. 2018)
č. 4/2012 Doktorské studium (1. 1. 2013)

 

Pedagogická činnost

Akreditace studijních programů
Zápisy z jednání studijních rad
Státní doktorské zkoušky (SDZ)
Obhajoby doktorských disertačních prací