Úřední deska

Na této stránce jsou zveřejňovány důležité dokumenty, vyhlášky a zápisy FIS.

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozice asistent / odborný asistent na Katedře informačních technologií, Katedře informačního a znalostního inženýrství a Katedře systémové analýzy PDF – přihlášky do 22.12.2018

Vnitřní předpisy fakulty

Statut Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky PDF
Volební řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky platný a účinný od 20.11.2017 PDF

 

Výroční zprávy FIS

Výroční zpráva FIS 2017 PDF
Výroční zpráva FIS 2016 PDF
Výroční zpráva FIS 2015 PDF
Výroční zpráva FIS 2014 PDF
Výroční zpráva FIS 2013 PDF
Výroční zpráva FIS 2012 PDF
Výroční zpráva FIS 2011 PDF

 

Dlouhodobý záměr FIS

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2016-2020 PDF odsouhlasený akademickým senátem FIS a vědeckou radou FIS
Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2011-2015 PDF odsouhlasený akademickým senátem FIS a vědeckou radou FIS

 

Vyhlášky děkana

č. 1/2012 Studium v programech celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze (14.6.2012)

 

Opatření děkana

č. 11/2018 Opatření k plnění studijních povinností (21.8.2018)
č. 9/2018 Opatření o studiu oborově povinné angličtiny (25.6.2018)
č. 8/2018 Opatření o přiznání stipendia pro akademický rok 2018/2019 (11.6.2018)
č. 3/2018 Opatření o Akreditační radě fakulty (16.4.2018)
č. 2/2018 Opatření o jmenování proděkanů fakulty, akademického ředitele cizojazyčných studijní programů, manažera komunikace a marketingu a stanovení náplně práce a odpovědnosti uvedených osob (20.3.2018)
č. 1/2018 Opatření o stanovení výše doktorského stipendia (14.3.2018)
č. 2/2017 Opatření pro doktorské studium FIS (1.11.2017)
č. 2/2015 Zákaz používání mobilních telefonů a jiné komunikační techniky při testech a zkouškách na FIS (1.10.2015)
č. 4/2012 Doktorské studium (1.1.2013)
č. 2/2002 Prokazování totožnosti při plnění studijních povinností u předmětů zajišťovaných FIS (22.5.2002)

 

Pedagogická činnost

Akreditace studijních programů
Zápisy z jednání studijních rad