Obecné informace

Veškeré základní informace k magisterskému studiu na naší fakultě se dozvíš na této stránce. Více o obsahu studia najdeš v následujících sekcích.


Fakulta informatiky a statistiky nabízí širokou škálu studijních programů jak v českém, tak v anglickém jazyce. Naše programy stojí na třech základních pilířích: informační technologie, management a data. Každý program proniká do světa informačních technologií, avšak právě v jejich obsahu se skrývá klíčová odlišnost. Každý uchazeč si tedy může vybrat ten program, který nejlépe koresponduje s jeho kariérními ambicemi či individuálními zájmy.

Informace o jednotlivých programech

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Víte informací

Zeptej se studentů

Zorientovat se na FIS může být složité. Pokud máš zájem o informace týkající se magisterského studia nebo cokoli souvisejícího, se všemi dotazy pomohou studenti magistra na FIS – ambasadoři Zeptej se.

Víte informací

Studuj prostě něco víc

Ať už jde o studium vedlejší specializace nebo zapojování se do aktivit na škole, naše fakulta nabízí vždycky něco navíc. Prozkoumej všechny příležitosti, díky kterým se ze studentů FIS stávají všestranní absolventi.

Víte informací

Časová náročnost

Naplánovat si studium s prací může být náročné, ale na FISu tomu tak být nemusí. Chceš vědět jak můžeš kombinovat studium s prací? Podívej se , jak na tom jsou naši studenti.

Víte informací

Přijímací řízení

Pro úspěšné zařazení do magisterského studia je nezbytné projít přijímacím řízením. Naše fakulta v rámci procesu hodnocení znalostí a schopností využívá formu testu vyplňovaného na počítači, s výjimkou programu Kognitivní informatika, kde jsou vědomosti ověřovány ústní zkouškou. Uchazeči, kteří splní stanovené podmínky, mohou být přijati i bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. Po úspěšném absolvování přijímaček následuje zápis do studia, který probíhá v elektronickém prostředí.

Více informací o přijímacím řízení

Zkušenosti absolventů

Více

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně tvého budoucího studia, můžeš využít našeho projektu Zeptej se!, ve kterém jsou zapojeni naši aktuální studenti. Ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu celého studia.