Kontakty

 

Sekretariát fakulty Místnost Telefon/Fax E-mail
Petra Šarochová NB 405 224 095 421 /
224 095 400
petra.sarochova@vse.cz
Děkanát Místnost Telefon E-mail
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
děkan
NB 404 224 095 401 fischerj@vse.cz
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
statutární zástupce děkana,
proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
NB 452 224 095 409 petr.doucek@vse.cz
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
NB 407 224 095 419 kristyna.vltavska@vse.cz
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí
NB 420 224 095 454 dusan.chlapek@vse.cz
Ing. Marie Gvoždiaková
tajemnice
NB 406 224 095 420 gvozdiak@vse.cz
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
akademický ředitel cizojazyčných studijních programů
NB 427 224 095 453 mazouchp@vse.cz
Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
manažer komunikace a marketingu
RB 336a 224 095 871 zdenek.vondra@vse.cz
Studijní oddělení Místnost Telefon E-mail
Jana Hudčeková
bakalářské studium
NB 410 224 095 440 jana.hudcekova@vse.cz
Ing. Jana Sedláčková
bakalářské studium
NB 411 224 095 441 sedlacko@vse.cz
Iva Hudcová
magisterské studium
NB 409 224 095 487 hudcovai@vse.cz
Mgr. Veronika Brunerová
magisterské studium anglické obory
ISM, QEA a MOS
NB 408 224 095 418 ism@vse.cz, qea@vse.cz,
mos@vse.cz
Jitka Krajíčková
doktorské studium
NB 412 224 095 464 krajicko@vse.cz
Systémový integrátor fakulty Místnost Telefon E-mail
Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D. NB 417 224 095 479 pavjar@vse.cz
Studentský tajemník Místnost Telefon E-mail
Ing. Veronika Ptáčková NB 425 224 095 435 veronika.ptackova@vse.cz
Akademický senát Místnost Telefon E-mail
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně
NB 377 224 095 247 jitka.langhamrova@vse.cz