Kontakty

Ilona Polanecká
sekretariát FIS
místnost: NB 405
telefon: 224 095 421
e-mail: polanec@vse.cz

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
děkan
místnost: NB 404
telefon: 224 095 401
e-mail: fischerj@vse.cz

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
statutární zástupce děkana, proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
místnost: NB 452
telefon: 224 095 409
e-mail:petr.doucek@vse.cz

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
místnost: NB 407
telefon: 224 095 419
e-mail: kristyna.vltavska@vse.cz

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí
místnost: NB 420
telefon: 224 095 454
e-mail: dusan.chlapek@vse.cz

Ing. Marie Gvoždiaková
tajemnice fakulty
místnost: NB 406
telefon: 224 095 420
e-mail: gvozdiak@vse.cz

doc. Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
akademický ředitel cizojazyčných studijních programů
místnost: NB 427
telefon: 224 095 453
e-mail: mazouchp@vse.cz

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
manažer komunikace a marketingu
místnost: RB 336a
telefon: 224 095 871
e-mail: zdenek.vondra@vse.cz

Jana Hudčeková
bakalářské studium
místnost: NB 410
telefon: 224 095 440
e-mail: jana.hudcekova@vse.cz

Ing. Jana Sedláčková
bakalářské studium
místnost: NB 411
e-mail: sedlacko@vse.cz

Iva Hudcová
magisterské studium
místnost: NB 409
telefon: 224 095 487
e-mail: iva.hudcova@vse.cz

Ing. Tereza Krajíčková, DiS.
doktorské studium
místnost: NB 412
telefon: 224 095 464
e-mail: tereza.krajickova@vse.cz

Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
místnost: NB 462
telefon: 224 095 484
e-mail: tomas.loster@vse.cz

Bc. Miloslav Vach
e-mail: vacm09@vse.cz

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně
místnost: NB 377
telefon: 224 095 247
e-mail: jitka.langhamrova@vse.cz