Archiv rubriky: Aktuality

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Informace pro uchazeče o studium na FIS

Podmínky přijímacího řízení na Fakultu informatiky a statistiky zůstaly beze změny. Jedinou změnou oproti v dubnu vyhlášenému dodatku k přijímacímu řízení je otevření druhého kola přijímacího řízení na bakalářský studijní program Matematické metody v ekonomii. Níže shrnujeme důležité termíny pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Bakalářské studium 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských […]

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 18. května 2020

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství během zkouškového období

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

FIS Masters – setkejte se s námi online – 27/5/2020

FIS Masters online OPEN DAY! 27 May, 15:00

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

FIS zahajuje další kolo programu Doktorand 4.0

Cílem programu je systematicky připravovat a vychovávat perspektivní mladé vědecké pracovníky, kteří po úspěšném ukončení doktorského studia nastoupí na jednotlivé katedry FIS a tím posílí její akademickou obec. Předpokladem je, že tito doktorandi budou během zařazení do programu orientováni zejména na vědecko-výzkumnou činnost, budou mít předpoklady pro získávání vědecko-výzkumných projektů (absolvovanou delší stáž v zahraničí, […]

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Vzkaz studentů FIS pro uchazeče o studium

Ahoj všem, kdo se hlásíte na naši fakultu. Jmenuji se Míla Vach a jsem studentem FISu a ambasadorem kampaně Stačí se zeptat. Rozumím, že pro vás může být náročné přemýšlet nad přihláškou na VŠ v době, kdy ještě ani nevíte, jak to bude s maturitou. U nás na škole se zatím nic nemění. Přijímačky budou […]

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!
-

Dubnové a červnové promoce absolventů FIS odloženy

Bakalářské a magisterské promoce, které se měly uskutečnit v pátek 3. dubna 2020, a magisterské promoce, které se mají uskutečnit ve čtvrtek 25. června 2020, jsou odloženy. Náhradní termín bude stanoven podle vývoje situace v České republice. Jakmile bude škola znovu zpřístupněna studentům, bude těm absolventům, kteří potřebují nutně vydat diplom před promocí, nabídnuta možnost […]

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován

Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!