Archiv rubriky: Aktuality

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Přijímací řízení – 2. kolo

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Promoce absolventů FIS

Bakalářské promoce Magisterské promoce Bakalářské promoce – 18. září 2020 V pátek 18. září 2020 se ve Vencovského aule VŠE konají slavnostní promoce absolventů všech oborů bakalářského studia garantovaných Fakultou informatiky a statistiky. Časový rozpis podle oborů naleznete v odkaze s Pozvánkou. Promoce jsou určeny pro absolventy, kteří složili poslední část státní zkoušky nejpozději 30. […]

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Úřední hodiny FIS v době prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2020)

Úředním dnem je středa 9:00 – 11:00. Datum Studijní oddělení Děkanát FIS 8. července J. Krajíčková (NB 412) E. Dvořáková (NB 440), R. Hertlová (NB 415) 15. července I. Hudcová (NB 409) E. Dvořáková (NB 440), M. Jandová (NB 415), M. Vojáčková (NB 436), D. Zachariášová (NB 381) 22. července J. Hudčeková (NB 410), J. […]

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium Magisterské studium Zápisy do studia   Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných ve dnech 23., 26. a 27. června 2020, stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně: Pro bakalářské studium Název programu Bodová hranice Aplikovaná informatika 100 […]

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Informace pro uchazeče o studium na FIS

Podmínky přijímacího řízení na Fakultu informatiky a statistiky zůstaly beze změny. Jedinou změnou oproti v dubnu vyhlášenému dodatku k přijímacímu řízení je otevření druhého kola přijímacího řízení na bakalářský studijní program Matematické metody v ekonomii. Níže shrnujeme důležité termíny pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Bakalářské studium 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských […]

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Emeritní rektor VŠE prof. Hindls byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

Emeritní rektor VŠE prof. Hindls byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium
-

Promoce absolventů magisterského studia

Promoce absolventů magisterského studia, kteří v červnu 2020 úspěšně dokončí všechny části státní závěrečné zkoušky, proběhnou 8. září 2020. Tento termín promocí se týká i absolventů magisterského studia, kterým byly zrušeny dubnové promoce. Více informací zveřejníme v průběhu srpna na webu fakulty.

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

Představujeme Vám nový Absolventský portál VŠE!

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 18. května 2020

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství během zkouškového období

2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium