Category: Aktuality

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Březnové promoce zrušeny

S ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci se vedení Fakulty informatiky a statistiky rozhodlo rušit březnové promoce. Všem absolventům, kteří na ni byli přesunuti z listopadu 2020, byl 20. ledna 2021 zaslán paní proděkankou Vltavskou mail s podrobnostmi k převzetí diplomu. Mail byl zaslán na soukromé e-mailové adresy uvedené v InSIS. Úspěšným absolventům z ledna a února 2021 […]

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Výběrové řízení na pracovní pozice na FIS – uzávěrka 13. 2. 2021

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/10302/Vyberove-rizeni-leden-2021-KIT-KSA-KME.pdf

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

International Week (18. – 21. 1. 2021)

International Week 2021 starts TODAY

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Krátkodobá odborná stáž v zahraničí

Fakulta informatiky a statistiky považuje praktické zkušenosti získané v rámci odborné stáže jako velmi cennou součást studia. Proto se rozhodla do studijních plánů všech prezenčních oborů a akademicky zaměřených programů zařadit volitelný předmět 44F401 Odborná stáž v zahraničí (6 ECTS). Jedná se o krátkodobé stáže v podnikové nebo veřejné sféře vykonané v EU mimo Českou republiku […]

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Administrativní zajištění FIS od 4. ledna 2021

V návaznosti na aktuální epidemickou situaci bude administrativa FIS zajištěna od 4. ledna 2021 do odvolání takto: Úřední hodiny studijního oddělení FIS (bakalářské, magisterské i doktorské studium) jsou vždy v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin. Na studijní referentky se též můžete obracet e-mailem nebo přes kontaktní centrum v InSIS. Provoz sekretariátu […]

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Provoz FIS v období 17. 12. 2020 až 3. 1. 2021

V období od 17. 12. 2020 do 3. 1. 2021 odpadají úřední hodiny děkanátu, studijního oddělení i sekretariátů jednotlivých kateder. Dne 4. 1. 2021 provoz obnovíme a v návaznosti na aktuální epidemická opatření zveřejníme informace o lednových úředních hodinách.

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Přihlášky na Ph.D. do 15. 12.

Své přihlášky k doktorskému studiu podávejte do 15. 12. 2020. Více informací o programech a podmínkách najdete zde.

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21

Informace k provozu FIS k 16. 12. 2020

AKTUALIZOVÁNO k 11. 12. 2020 V návaznosti na krizová opatření Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 vás informuji o jejich dopadech na činnost FIS. Na základě krizových opatření vlády probíhá výuka studentů v akreditovaných studijních programech i účastníků kurzů CŽV a MBA pouze v online formě. O podrobnostech distanční formy výuky informuje studenty (či […]

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21