Aktuality

Promoce absolventů bakalářského studia – 23. září

V pátek 23. září 2022 se budou ve Vencovského aule konat promoce absolventů bakalářského studia, kteří splnili poslední část státní závěrečné zkoušky do 30. června 2022. Podrobný rozpis bude zveřejněn zde začátkem září. Studenti, kteří ukončí bakalářské studium do 31. srpna, budou do promoce 23. 9. zařazeni pouze do naplnění kapacit. Případný další termín promocí bude upřesněn.

Promoce absolventů bakalářského studia – 23. září

FIS zahajuje další kolo programu Doktorand 4.0

Cílem programu je systematicky připravovat a vychovávat perspektivní mladé vědecké pracovníky, kteří po úspěšném ukončení doktorského studia nastoupí na jednotlivé katedry FIS a tím posílí její akademickou obec. Předpokladem je, že se tito doktorandi během zařazení do programu zaměří zejména na vědecko-výzkumnou činnost, budou mít předpoklady pro získávání vědecko-výzkumných projektů (absolvovanou delší stáž v zahraničí, […]

FIS zahajuje další kolo programu Doktorand 4.0

Letní provoz FIS

Vzhledem k celkové rekonstrukci děkanátu a studijního oddělení v letních měsících se provoz fakulty upravuje následovně: Studijní oddělení Úřední hodiny studijního oddělení FIS (bakalářské, magisterské i doktorské studium) probíhají na místnosti NB 473 a to ve středu od 9 do 11 hodin v těchto termínech: 13. 7., 20.7., 27.7., 10.8., 17.8., 24.8. Na studijní referentky […]

Letní provoz FIS

Bodové hranice pro přijetí pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

Bakalářské studium Magisterské studium Zápisy do studia Pokyny pro neúspěšné uchazeče   Pro bakalářské studium Na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek konaných v termínech prosinec 2021 až květen 2022 a vážených dle schválených podmínek přijímacího řízení stanovil děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. bodové hranice pro […]

Bodové hranice pro přijetí pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

Promoce absolventů magisterského studia – 23. června

Ve čtvrtek 23. června 2022 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia, kteří dokončili magisterské studium do 10. 6. 2022. Podrobnější informace včetně harmonogramu naleznete v odkaze s Pozvánkou. Pozvánka

Promoce absolventů magisterského studia – 23. června

Fakulta slaví 30 let!

Od založení Fakulty informatiky a statistiky v roce 1991 uběhlo už více než 30 let. 15. 6. 2022 toto výročí společně oslavíme v rámci slavnostního odpoledne ve Vencovského aule. Výročí fakult se běžně slaví slavnostní vědeckou radou, ale oslavu kulatých 30 let jsme pojali trochu jinak. Program oslav jsme se rozhodli oživit a nadělit fakultě a všem […]

Fakulta slaví 30 let!

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: