Rubrika: Aktuality

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium Magisterské studium Zápisy do studia Pokyny pro neúspěšné uchazeče   Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. na základě výsledků přijímacích zkoušek konaných ve dnech 16., 17. a 21. června 2021, stanovil bodové hranice pro přijetí ke studiu následovně: Pro bakalářské studium Program Součet bodů […]

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Promoce absolventů magisterského studia – 24. 6. 2021

Ve čtvrtek 24. června 2021 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia, kteří splnili poslední část státní závěrečné zkoušky nejpozději 11. června 2021. Časový rozpis podle oborů naleznete v odkaze s Pozvánkou. Pozvánka Online přenos promocí 24.6.2021 v MS Teams z Vencovského auly: Promoce od 9:00 hod  Promoce od 11:00 hod  Promoce od 13:00 hod  Promoce […]

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium na FIS

Níže shrnujeme důležité informace pro uchazeče o bakalářské a magisterské studium. Veškeré informace jsou zasílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. VŠECHNY UCHAZEČE O STUDIUM ŽÁDÁME, ABY E-MAILOVÉ DOTAZY SMĚŘOVALI NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY A NEPOSÍLALI E-MAILY NA VÍCE ADRES VE SKRYTÝCH KOPIÍCH. PŘEDEJDETE TAK PŘÍPADNÝM NEDOROZUMĚNÍM A PRODLEVÁM V ODPOVĚDÍCH. Bakalářské studium Magisterské studium Podmínky […]

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Projekt Virtuální mobility – dotazník pro studenty

Projekt Virtuální mobility – dotazník pro studenty

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Letní škola statistických metod

https://www.sciserv.cz/_files/200000087-bc7babc7bb/Pozv%C3%A1nka_L%C5%A0_STAT_2021-2.pdf

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Administrativní zajištění FIS od 7. června 2021

V návaznosti na vývoj epidemické situace bude administrativa FIS zajištěna od 7. června 2021 do odvolání takto: Úřední hodiny studijního oddělení FIS (bakalářské, magisterské i doktorské studium) probíhají v pondělí od 9 do 11 hodin. Na studijní referentky se též můžete obracet e-mailem nebo přes kontaktní centrum v InSIS. Provoz sekretariátu děkana (P. Šarochová) je […]

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Stipendia na online letní školy bavorských univerzit 2021

https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Mimořádné opatření rektorky – vstup studentů do areálu VŠE na Žižkově od 24. května 2021

Mimořádné opatření rektorky – vstup studentů do areálu VŠE na Žižkově od 17. května 2021

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022