Proč studovat Ph.D. na FISu?

Zajímáte se, proč studovat doktorské studium právě na Fakultě informatiky a statistiky? V této sekci získáte užitečné informace, které pomohou v rozhodování o vašem budoucím studiu. Držíme vám palce.


 

Finanční ohodnocení

Finanční podpora je základem závazku podporovat výzkumné ambice našich doktorandů. Systém finanční podpory na Fakultě informatiky a statistiky zahrnuje stipendium nebo možnost dalšího příjmu z grantů. Je možné si zažádat také o mimořádné stipendium v rámci podpory vašeho disertačního výzkumu. Kromě toho nabízí stipendia a granty i Vysoká škola ekonomická, tato podpora může doktorandům pomoci financovat výzkumné projekty i samotné studium. Naší snahou je umožnit studentům soustředit se na studium a výzkum a zajistit, aby jim finanční omezení nebránila v rozvoji.

 

Mezinárodní spolupráce

Fakulta informatiky a statistiky nabízí studentům doktorského studia dynamické akademické prostředí, které překračuje hranice. Díky zapojení do mezinárodního výzkumu a výměnných programů mají doktorandi možnost spolupracovat s kolegy a odborníky z celého světa, což obohacuje jejich perspektivy a způsob myšlení.

 

Publikace a výstupy

Publikace a výstupy mají v akademické dráze doktorandů FIS důležité postavení. Doktorandi díky publikaci v renomovaných časopisech rozšiřují své znalosti a zkušenosti, ale také zvyšují své vlastní zviditelnění v akademickém prostředí. Prezentace jejich výzkumu na národních i mezinárodních konferencích nabízí platformu pro navázání kontaktů s kolegy, získání konstruktivní zpětné vazby a podporu spolupráce. Tyto zkušenosti navíc slouží jako odrazový můstek k rozvoji jejich kariéry.

 

Status studenta

Jednou z nezanedbatelných výhod doktorského studia je to, že je status studenta zachován i po dosažení věku 26 let. Doktorandům navíc platí zdravotní pojištění stát i po dovršení tohoto věku. Tento systém podpory zajišťuje, že se studenti mohou soustředit na svou akademickou a výzkumnou činnost bez zátěže v podobě nákladů na zdravotní pojištění, a nabízí jim tak klid při postupu v doktorském studiu.

 

Výjezdy do zahraničí

Doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky otevírá zajímavé příležitosti k mezinárodnímu poznání. Naše fakulta umožňuje studentům vydat se na cestu do zahraničí až na 12 měsíců. Pro usnadnění těchto výjezdů je poskytována finanční podpora. Výjezdy mají různou podobu, od krátkodobých aktivit, jako jsou semináře a konference, až po dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty na zahraničních univerzitách. Výjezdů se mohou účastnit také studenti starší 26 let.

 

Spolupráce s fakultou

Během doktorského studia se jako Ph.D. student seznámíte se zaměstnanci a získáte tak cenné zkušenosti a znalosti. Blízká interakce vám nejen umožní ovlivňovat dění na škole, ale také se zapojovat do různých iniciativ a projektů. Tato propojenost rovněž přináší možnost přispívat k výzkumným a akademickým aktivitám a spolupracovat s dalšími studenty.

 

Vyučování

Sdílejte své znalosti a zkušenosti. Jako doktorand můžete prostřednictvím vyučování přispívat k obohacení výuky a také oslovit studenty, které zajímá vědecká činnost a mohou se stát vašimi spolupracovníky na projektech. Aktivním zapojením do výuky můžete zlepšovat nejen její kvalitu, ale také předávat vlastní vědomosti mladším studentům a vytvářet tak obohacující prostředí pro výměnu myšlenek.

 

Doplnění studijních znalostí

Rozšiřujte své znalosti a rozvíjejte se v tom, co vás zajímá. Doktorské studium nabízí dostatečný prostor pro rozvoj, odborný růst a příležitost pro hlubší a specializované studium v konkrétní oblasti. Zkoumejte pokročilá témata a získávejte nové znalosti, které posílí vaši profesní i akademickou dráhu.

 

Nové kontakty a příležitosti

Studium Ph.D. je možností pro seznámení s novými lidmi a vytvoření konexí v rámci širokého akademického i profesního prostředí. Získejte cenné perspektivy a nové myšlenky díky diskuzím s kolegy z různých oborů. Kontakty otevírají zajímavé možnosti pro spolupráci, výměnu nápadů a potenciální projekty, které dále posílí vaši kariéru.

 

Časová flexibilita

Zůstaňte flexibilní a přizpůsobte si studium podle potřeby. Studenti doktorského studia mají možnost domluvit si jednotlivé vyučovací hodiny s vyučujícími, to zajišťuje prostor pro efektivní využití času. Doktorandi navíc mohou skládat zkoušky během celého akademického roku, čím si mohou řídit své studijní zatížení. Zásadní zůstává dodržení stanovených náležitostí studia.