Informace pro cizince

FAQ – co potřebujete vědět před příjezdem (v aj)

Informace pro uchazeče z třetích zemí (uchazeče s vízovou povinností)

Pokud nemáš maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, nezapomeň, že před samotnou přijímací zkouškou budeš muset složit zkoušku z českého jazyka.

Zkouška je organizována katedrou anglického jazyka. Na zkoušku se musíš samostatně přihlásit. Zkouška je placená, poplatek není součástí poplatku za přijímací řízení.

Úspěšné složení zkoušky znamená získání alespoň 60 % bodů. Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka.

Uchazečům z řad současných či bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka prominuta (pošli potvrzení emailem na studijní odd. FIS).

Pokud jsi studoval střední školu v zahraničí, musíš si své předchozí vzdělání nechat uznat. Máš dvě možnosti:

Doklad je třeba dodat nejpozději v den zápisu do studia.

Pokud spolupracuješ s agenturou, která Ti pomáhá s přesunem do České republiky, body 3, 6 a 7 nemusíš číst.

Poté, co budeš zapsán ke studiu, si musíš urychleně začít zařizovat vízum na dobu svého studia v České republice.

Samotný proces udělování víza, po odevzdání vízové žádosti, trvá dle zákona až 60 dní. Připrav si všechny dokumenty předem a pokud je to možné, zajisti si včas i termín na zastupitelském úřadě České republiky.

Studenti mají možnost žádat si buď o dlouhodobé vízum za účelem studia nebo o dlouhodobý pobyt za účelem studia.

Pro oba typy žádostí zpravidla potřebuješ (ověř si konkrétní informace na webové stránce výše, dle typu vízové žádosti):

  • Platný cestovní doklad
  • Fotografii
  • Doklad o přijetí na vysokou školu (viz bod 4)
  • Doklad o ubytování (viz bod 5)
  • Doklad o finančním zajištění po dobu pobytu (výši finančního zajištění si ověř na stránce MV ČR)
  • Většinou i doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů, ověřen dle instrukcí daného zastupitelského úřadu ČR
  • Zaplatit správní poplatek

Všechny dokumenty musíš podat v českém jazyce, pakliže je daný doklad vydán v jiném jazyce, musíš doklady nechat úředně přeložit do českého jazyka.

Před vylepením štítku do cestovního dokladu budeš muset prokázat platné zdravotní pojištění.
Od 2. srpna 2021 musí být komplexní pojištění cizinců sjednáno výhradně u VZP Pojišťovna.

Doklad o přijetí na VŠE za účelem vízové žádosti ti může být vystaven druhý den po založení studia. Potřebuješ originál. 22. června ti přijde email ze Studijního oddělení FIS, kde budeš vyzván, aby sis požádal o vydání tohoto dokumentu a vybral si možnost doručení (potvrzení doručujeme zpravidla Českou poštou, doručení trvá několik týdnů). Žádost (odkaz na žádost bude součástí daného emailu) je třeba vyplnit nejpozději do soboty 26. června.

Pokud si zapomeneš včas požádat o toto potvrzení, kontaktuj studijní oddělení.

Doklad o ubytování Ti udělí Správa účelových zařízení VŠE (koleje, SUZ).

Až budeš zapsán ke studiu, musíš si nejdříve podat žádost o ubytování na kolejích a zaplatit rezervační kauci (5 000 Kč). Poté si vyplň žádost o vydání tohoto dokumentu. Za samotné vystavení dokumentu si koleje účtují poplatek ve výši 200 Kč.

Doklad si můžeš vyzvednout osobně v kanceláři Centrálního ubytování, či nechat poslat Českou poštou (za odeslání Ti bude naúčtováno poštovné).

Nabij si proto konto v ISKAM na min. 5.400,- Kč: 5.000,- (kauce) + 200,- (vystavení potvrzení) + 200,- (poštovné).

Nezapomeň v žádosti správně vyplnit adresu doručení, latinkou, včetně poštovního směrovacího čísla. Doručení bude trvat několik týdnů.

Pokus se zajistit si v dostatečném předstihu termín na Zastupitelském úřadě ČR k podání žádosti o vízum. Abys mohl včas nastoupit do studia, potřebuješ podat žádost o vízum nejpozději před koncem července. Termín na ambasádě se sjednává v každé zemi jiným způsobem, buďto posláním žádosti emailem nebo telefonicky. Postupuj dle pokynů uvedených na webové stránce dané ambasády.

V případě, že máš problém zajistit si na ambasádě termín, kontaktuj nás, pokusíme se Tě nominovat do vízového režimu student.

Režim student slouží pouze k přednostnímu získání termínu na ambasádě, jinak nemá žádný vliv na vízovou žádost.

Režim má pevná pravidla:

  • funguje pouze ve vybraných zemích,
  • student může být nominován pouze v zemi své státní příslušnosti (pokud máš např. ruské občanství, ale dlouhodobě žiješ v jiném státě, nominován můžeš být pouze na zastupitelský úřad v Ruské federaci),
  • lze nominovat pouze studenta, který má již dokončenou nostrifikaci/uznání předchozího studia (viz bod 2).

Než nás požádáš o nominaci, ujisti se, zda máš připraveny všechny vízové dokumenty (viz bod 3). Nominace je možná zpravidla pouze jednou. Nominace probíhají dvakrát měsíčně a bývají posuzovány úředníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě těchto kritérií: přednost mají uchazeči do vyšších stupňů studia, uchazeči do cizojazyčných programů, samoplátci, před uchazeči do česky vyučovaných programů.

Termín pro nominace do režimu student: 15.9. 8:00

Pokud máš dlouhodobé vízum za účelem studia, nezapomeň, že jsi povinen nahlásit adresu svého pobytu v ČR během tří pracovních dnů po příjezdu na oddělení Cizinecké policie ČR. Pokud bydlíš na koleji, toto oznámení za Tebe provede Správa účelových zařízení VŠE.

Pokud máš dlouhodobý pobyt za účelem studia, kromě výše uvedeného hlášení adresy pobytu musíš během tří pracovních dnů též navštívit oddělení Azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, studentské pracoviště na Hládkově za účelem sejmutí otisků prstů a vyřízení dalších úkonů nezbytných k udělení biometrické karty.

Termín na biometrii si zajisti dlouho dopředu, využij online portál nebo telefonní linku.

V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 se v současnosti vyskytují nové předpisy  a nařízení, které se týkají též udělování víza a překročení hranic.

Jedná se zejména o nové potvrzení, které vyžadují ambasády před vylepením štítku do cestovního pasu (o potvrzení si zažádej na základě vyzvání ambasády studijní oddělení).

Další povinnosti je třeba respektovat před samotným překročením hranice. Především je třeba vyplnit příjezdový formulář ještě před samotným příletem do ČR (ulož si kopii, budeš ji ukazovat celníkům při hraniční kontrole) a dále Tě čeká povinný PCR-test na přítomnost infekce SARS-Cov-2 před a/nebo po příjezdu do ČR, eventuálně povinná samoizolace (záleží na zemi, odkud přijíždíš) – více informací včetně odkazů na dané nařízení najdeš na této stránce.