FIS merch


Vítejte na Fakultě informatiky a statistiky

 
Fakulta sdružuje katedry a studijní programy zabývající se informačními systémy a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní a rychle se rozvíjející disciplíny. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Cílem všech studijních programů je propojit znalosti a dovednosti s praxí. Díky tomu jsou absolventi fakulty vysoce oceňování na trhu práce.

Na fakultě studuje téměř 2600 studentů a působí zde přes 100 vyučujících. Fakulta spolupracuje s institucemi jako Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, ČVUT, Český statistický úřad i s rostoucím počtem zahraničních univerzit.

Proč studovat na FIS?

Výborné uplatnění absolventů

Naši studenti jsou schopni propojit informatické znalosti s pokročilými metodami analýzy dat, což je v dnešní době klíč pro nalezení perspektivního zaměstnání.

Vysoký nástupní plat

Studium na FIS je zárukou úspěšné kariéry. Podle průzkumu z roku 2018 mají jeho absolventi nejvyšší nástupní platy z celé VŠE.

Spolupráce s praxí

Díky lektorům a firmám z praxe mají studenti možnost podílet se na reálných projektech během studia.


ZpravodajFIS na sociálních sítích

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Youtube
4CAST


Přihlaste se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění


Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: