Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní a rychle se rozvíjející disciplíny. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň.

Cílem všech studijních programů je propojit znalosti a dovednosti s praxí. Díky tomu jsou absolventi fakulty vysoce oceňování na trhu práce.

Na fakultě studuje téměř 2600 studentů a působí zde přes 100 vyučujících. Fakulta spolupracuje s institucemi jako Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, ČVUT, Český statistický úřad i s rostoucím počtem zahraničních univerzit.

Proč studovat na FIS?

Výborné uplatnění absolventů

Naši studenti jsou schopni propojit informatické znalosti s pokročilými metodami analýzy dat, což je v dnešní době klíč pro nalezení perspektivního zaměstnání.

Vysoký nástupní plat

Z průzkumu Uplatnění absolventů VŠE vyplývá, že absolventi FIS mají nejvyšší nástupní platy z celé VŠE.

Spolupráce s praxí

Díky spolupráci se společnostmi se studenti podílejí na praktických úlohách již během studia

Co u nás můžeš studovat?

Partneři fakulty