FIS merch


Vítejte na Fakultě informatiky a statistiky

 
Fakulta sdružuje katedry a studijní programy zabývající se informačními systémy a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní a rychle se rozvíjející disciplíny. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Cílem všech studijních programů je propojit znalosti a dovednosti s praxí. Díky tomu jsou absolventi fakulty vysoce oceňování na trhu práce.

Na fakultě studuje téměř 2600 studentů a působí zde přes 100 vyučujících. Fakulta spolupracuje s institucemi jako Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, ČVUT, Český statistický úřad i s rostoucím počtem zahraničních univerzit.

Proč studovat na FIS?

Výborné uplatnění absolventů

Naši studenti jsou schopni propojit informatické znalosti s pokročilými metodami analýzy dat, což je v dnešní době klíč pro nalezení perspektivního zaměstnání.

Vysoký nástupní plat

Studium na FIS je zárukou úspěšné kariéry. Podle průzkumu z roku 2018 mají jeho absolventi nejvyšší nástupní platy z celé VŠE.

Spolupráce s praxí

Díky lektorům a firmám z praxe mají studenti možnost podílet se na reálných projektech během studia.


Zpravodaj

Studentský projekt Humans of FIS
Studentský projekt Humans of FIS


FIS na sociálních sítích

Facebook
Instagram
Youtube


Přihlaste se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění


Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: