Bakalářské programy

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium pět bakalářských programů prezenčního studia (standardní doba studia 3 roky, u programů Data Analytics a Multimédia v ekonomické praxi 3,5 roku). Všechny programy vychovávají odborníky v dané oblasti a kladou důraz na propojení teoretických a praktických znalostí studenta. Data a IT jsou budoucnost a na fakultě se můžete učit od nejlepších z oboru. Kromě toho do výuky přichází i odborníci z komerčních firem i z veřejné správy.

Přehled bakalářských programů

Aplikovaná informatika

Studijní program Aplikovaná informatika připravuje pro praxi odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují procesy v různých typech organizací od malých a středních firem přes nadnárodní společnosti až po instituce veřejné správy. Současný světový pracovní trh požaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídající potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky nebo obchodu. Studenti se proto naučí jak navrhovat a implementovat informační systémy do organizací, analyzovat a prakticky navrhovat databáze, vyžívat softwarového inženýrství a zpracovávat informace pro rozvoj podniku. Vedle toho získají i ekonomické znalosti a schopnost řídit projekty i týmy. Absolventi se tak mohou stát analytiky podnikových procesů, informačních systémů, business analytiky, odborníky na řízení projektů nebo správci aplikací.

Více informací

Data Analytics

Oblast datové analýzy zažívá obrovský růst, a to zejména z hlediska poptávky po kvalifikovaných odbornících. Své místo má všude tam, kde je potřeba strategicky plánovat, zejména ve světě byznysu a strategií. Bakalářský program Data Analytics připraví studenty na budoucí práci s daty a znalostmi obecně. Studenti se naučí dolovat informace z nejrůznějších zdrojů, urovnat je do přehledných databází, výsledná data efektně vizualizovat a analyzovat pomocí pokročilých technik matematického modelování a strojového učení. Navíc u toho pořádně procvičí angličtinu, ve které probíhá výuka více než třetiny povinných kurzů. Spojení informatiky, matematiky, statistiky a angličtiny tvoří velmi lákavý mix, se kterým absolventi Data Analytics snadno osloví budoucí zaměstnavatele. Mnohým se to jistě povede již během dlouhodobé odborné praxe v rámci studia.

Více informací

Informační média a služby

Studijní program se zaměřuje na praktické dovednosti a techniky práce s aktuálními informacemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí základní matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů, bude umět vysvětlit strategie vyhledávání informací nebo analyzovat chování uživatelů. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat. Profesní zaměření oboru zohledňuje poznatky o evropských trendech a přístupech. Absolventi naleznou uplatnění na trhu práce jako specialisté informačních služeb, analytici informací, médií, správci informačních zdrojů nebo elektronického obsahu nebo i jako manažeři ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách.

Více informací

Matematické metody v ekonomii

Jak se bránit dezinformacím a manipulaci pomocí práce s daty a jejich vizualizací? Kolik lektorů je potřeba na pokrytí všech aktivit na dětském táboře za rozumné náklady? Jaký bude průměrný věk obyvatel ve vašem městě za 20 let? Na studijním programu Matematické metody v ekonomii se studenti budou setkávat s reálnými socioekonomickými problémy, jakou jsou právě tyto. Díky tomu si osvojí různé metody a nástroje pro práci s daty. Výsledky svých analýz budou schopni nejen vhodně vizualizovat, ale také využít pro simulaci potřebných situací z běžného života a předpovídání jejich možného budoucího vývoje. Stanou se tak velmi žádanými na domácím i zahraničním trhu práce.

V rámci tohoto studijního programu si studenti po prvním roce studia volí specializaci z této nabídky:

  1. Datové analýzy a modelování
  2. Ekonomická demografie
  3. Ekonometrie a operační výzkum

Podrobně o zařazení studentů do specializací viz Opatření děkana č. 3/2019.

Více informací

Multimédia v ekonomické praxi

Multimédia složená z textu, grafiky, fotografie, animace, videa, zvuku a webových nebo aplikačních rozhraní jsou všudypřítomným nástrojem komunikace v soukromé, podnikové i veřejné sféře. Studijní program Multimédia v ekonomické praxi propojuje praktickou tvorbu multimediálních výstupů s koncepčními procesy tvorby i s klíčovými ekonomickými znalostmi. Připravuje studenta na tvorbu multimediálních děl, komunikačních kampaní i funkčních produktů. Uplatnění bude mít zejména v rámci výroby obsahu v kreativním průmyslu (komunikační agentury, specializovaná studia a produkce), mediálních společnostech (online, televizní, rozhlasové i tiskové společnosti) i při vývoji rozhraní softwaru (webdesign, vývoj aplikací, hry). Důraz je kladen na schopnost tvořit, organizovat a posuzovat kvalitu zpracovávaných i dodaných materiálů. Uplatnění absolventů je na tvůrčích, koncepčních i manažerských pozicích.

Více informací