Programy bakalářského studia

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium 5 bakalářských programů prezenčního studia (standardní doba studia 3 roky, u programů Data Analytics a Multimédia v ekonomické praxi 3,5 roku). Všechny programy vychovávají odborníky v dané oblasti a kladou důraz na propojení teoretických a praktických znalostí studenta. Data a IT jsou budoucnost a na fakultě se můžeš učit od nejlepších z oboru. Kromě toho do výuky přichází i odborníci z komerčních firem i veřejné správy.

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika je ideálním programem pro studium informatiky, která má své využití zejména v businessu. Díky získaným IT skills, ale i znalostem z oblasti managementu, obchodu a ekonomie, se z absolventů stávají schopní odborníci připravení nejen na vedoucí pozice v IT odvětví, kde si sami mohou vybrat svůj směr. Uplatní se v různě velkých společnostech, od menších firem přes nadnárodní společnosti až po veřejnou správu.

Studenti si během studia osvojí různorodé dovednosti jako zpracování dat nebo základy kódování v Javě. Naučí se navrhovat informační systémy, analyzovat a vytvářet databáze. Dozví se, jak nacházet co nejefektivnější řešení a tím se podílet na rozvoji podniku. Vedle toho získají znalosti z řady ekonomických kurzů. Umí důležitou informaci nejen vypíchnout a podložit daty, ale hlavně ji prodat. Ve výuce, kde je kladen důraz na skupinové projekty, vynikají v prezentování, argumentování a komunikaci.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 300

O programu

Data Analytics

Oblast datové analýzy zažívá obrovský růst, a to zejména z hlediska poptávky po kvalifikovaných odbornících. Své místo má všude tam, kde je potřeba komplexně plánovat – nejčastěji ve světě businessu a strategií.

Bakalářský program Data Analytics připraví studenty na budoucí práci s daty. Studenti se naučí dolovat informace z nejrůznějších zdrojů a urovnat je do přehledných databází. Osvojí si, jak výsledná data efektivně vizualizovat a analyzovat pomocí pokročilých technik matematického modelování a strojového učení. Navíc u toho pořádně procvičí angličtinu, ve které probíhá výuka více než třetiny povinných kurzů.

Spojení informatiky, matematiky, statistiky a angličtiny tvoří lákavý mix, se kterým absolventi Data Analytics snadno osloví budoucí zaměstnavatele. Mnohým se to jistě povede již během půlroční odborné praxe, která je klíčovou součástí studia DA. Během ní by se měli studenti věnovat řešení skutečného projektu, jehož výstupy budou tvořit páteř jejich bakalářské práce. Student tak získá praktické kompetence a pracovní zkušenosti již v průběhu studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 80

O programu

Informační média a služby

Studijní program se zaměřuje na praktické dovednosti a techniky práce s aktuálními informacemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí základní matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů, zvládnou vysvětlit strategie vyhledávání informací nebo analyzovat chování uživatelů. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat. Profesní zaměření oboru zohledňuje poznatky o evropských trendech a přístupech. Absolventi naleznou uplatnění na trhu práce jako specialisté informačních služeb, analytici informací, médií, správci informačních zdrojů nebo elektronického obsahu nebo i jako manažeři ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

O programu

Matematické metody v ekonomii

Jak se bránit dezinformacím a manipulaci pomocí práce s daty a jejich vizualizací? Kolik lektorů je potřeba na pokrytí všech aktivit na dětském táboře za rozumné náklady? Jaký bude průměrný věk obyvatel ve vašem městě za 20 let? Na studijním programu Matematické metody v ekonomii se studenti budou setkávat s reálnými socioekonomickými problémy, jakou jsou právě tyto. Díky tomu si osvojí různé metody a nástroje pro práci s daty. Výsledky svých analýz budou schopni nejen vhodně vizualizovat, ale také využít pro simulaci potřebných situací z běžného života a předpovídání jejich možného budoucího vývoje. Stanou se tak velmi žádanými na domácím i zahraničním trhu práce.

V rámci tohoto studijního programu si studenti po prvním roce studia volí specializaci z této nabídky:

  1. Datové analýzy a modelování
  2. Ekonomická demografie
  3. Ekonometrie a operační výzkum

Podrobně o zařazení studentů do specializací viz Opatření děkana č. 3/2019.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 160

O programu

Multimédia v ekonomické praxi

Multimédia jsou nepostradatelnou součástí každodenní komunikace. Bakalářský program Multimédia v ekonomické praxi učí studenty, jak své kreativní dovednosti využít v reálném světě – od vymýšlení po realizaci.

Studenti programu proniknou do samotného procesu multimediální tvorby. Osvojí si dovednosti z oblasti fotografie, grafiky, videa a zvuku. Výuka je zaměřena na tvorbu komerčních výstupů, skrze které se studenti naučí zakázky nejen vytvořit, ale i profesionálně zadat a nacenit. Výuka je totiž doplněna o ekonomické a manažerské předměty, a proto studenti rozumí i finanční stránce kreativního řemesla.

Podstatnou část studia tvoří skupinové projekty. Při práci v týmech se studenti naučí spolupracovat, vyzkouší si, jak funguje kreativní tým, jednotlivé role a kompetence. Výukou je provází zkušení profesionálové z oboru, pod jejichž dohledem spolupracují na reálných zakázkách a vytváří si vlastní portfolio. V posledním semestru studenti absolvují odbornou praxi, proto studium trvá celkem 3,5 roku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

O programu