Akreditované studijní programy

Aktuálně akreditované studijní programy FIS:
Zkratka Program KKOV Forma Profil Délka studia Jazyk Garant
B-AIN Aplikovaná informatika B0613A140024 prezenční akademický 3 čeština doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
B-DA Data Analytics B0688P140006 prezenční profesně zaměřený 3,5 čeština doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
B-EDS Economic Data Science B0588A050002 prezenční akademický 3 angličtina doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.
B-IMES Informační média a služby B0619A140001 prezenční akademický 3 čeština doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
B-MM Matematické metody v ekonomii B0588A050001 prezenční akademický 3 čeština prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
B-MVEP Multimédia v ekonomické praxi B0688P140003 prezenční profesně zaměřený 3,5 čeština doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Zkratka Program KKOV Forma Profil Délka studia Jazyk Garant
N-ADA Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence N0688P140000 prezenční profesně zaměřený 2 čeština doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
N-DAB Data a analytika pro business N0688P140001 prezenční profesně zaměřený 2 čeština doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
N-EDA Economic Data Analysis N0588A050001 prezenční akademický 2 angličtina prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
N-EO Ekonometrie a operační výzkum N0311A050028 prezenční akademický 2 čeština prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
N-ED Ekonomická demografie N0388A050003 prezenční akademický 2 čeština doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
N-IM Informační management N0688A140021 prezenční akademický 2 čeština prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
N-IT Informační systémy a technologie N0613A140026 prezenční akademický 2 čeština doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
N-IS Information Systems Management N0613A140027 prezenční akademický 2 angličtina doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
N-ISM Information Systems Management N0688A140028 prezenční akademický 2 angličtina doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
N-KI Kognitivní informatika N0619A140004 prezenční akademický 2 čeština prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
N-PI Podniková informatika N0688A140022 distanční akademický 2 čeština prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
N-ST Statistika N0542A050002 prezenční akademický 2 čeština prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
N-ZW Znalostní a webové technologie N0619A140005 prezenční akademický 2 čeština doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Zkratka Program KKOV Forma Profil Délka studia Jazyk Garant
D-AIN Aplikovaná informatika P0613D140015 prezenční, kombinovaná 4 čeština prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
D-AINE Applied Informatics P0613D140016 kombinovaná, prezenční 4 angličtina prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
D-EOVE Econometrics and Operations Research P0588D050002 prezenční, kombinovaná 4 angličtina prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
D-EOV Ekonometrie a operační výzkum P0588D050001 prezenční, kombinovaná 4 čeština prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
D-STE Statistics P0542D050002 prezenční, kombinovaná 4 angličtina prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
D-ST Statistika P0542D050001 prezenční, kombinovaná 4 čeština prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
Akreditované studijní programy, resp. obory, určené k dostudování:
Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-AI-AI Aplikovaná informatika B 18 02 prezenční čeština
B-AI-IMES Informační média a služby B 18 02 prezenční čeština
B-AI-IN Informatika B 18 02 prezenční čeština
B-KM-MM Matematické metody v ekonomii B 62 07 prezenční čeština
B-AI-ME Multimédia v ekonomické praxi B 18 02 prezenční čeština
B-KM-SD Sociálně ekonomická demografie B 62 07 prezenční čeština
B-KM-SM Statistické metody v ekonomii B 62 07 prezenční čeština
B-KM-SE Statistika a ekonometrie B 62 07 prezenční čeština
Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
N-KM-EO Ekonometrie a operační výzkum N 62 07 prezenční čeština
N-KM-ED Ekonomická demografie N 62 07 prezenční čeština
N-AI-IM Informační management N 18 02 prezenční čeština
N-AI-IT Informační systémy a technologie N 18 02 prezenční čeština
N-AI-ISM Information Systems Management N 18 02 prezenční angličtina
N-AI-KI Kognitivní informatika N 18 02 prezenční čeština
N-KM-MOS Official Statistics N 62 07 prezenční angličtina
N-AI-PI Podniková informatika N 18 02 distanční čeština
N-KM-QEA Quantitative Economic Analysis N 62 07 prezenční angličtina
N-KM-ST Statistika N 62 07 prezenční čeština
N-AI-ZW Znalostní a webové technologie N 18 02 prezenční čeština
Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-AI-AI Aplikovaná informatika P 18 02 kombinovaná, prezenční čeština
D-AI-AIE Aplikovaná informatika P 18 02 kombinovaná, prezenční angličtina
D-KM-EOVE Ekonometrie a operační výzkum P 62 07 prezenční, kombinovaná angličtina
D-KM-EOV Ekonometrie a operační výzkum P 62 07 prezenční, kombinovaná čeština
D-AI-IN Informatika P 18 02 prezenční, prezenční, kombinovaná, kombinovaná angličtina
D-KM-ST Statistika P 62 07 prezenční, kombinovaná čeština
D-KM-STE Statistika P 62 07 prezenční, kombinovaná angličtina
Akreditované studijní programy